Een opvallende vrijspraak in de politierechtbank gisterenmorgen. Een 65-jarige man uit Koksijde werd er namelijk vrijgesproken nadat hij aan 97 kilometer per uur in de bebouwde kom van Mannekensvere (Middelkerke) geflitst werd. Maar zijn advocaat Thomas Bailleul vogelde uit dat de man helemaal geen bord passeerde dat hem wees op het feit dat hij de bebouwde kom was binnen gereden. "Hij wist het dus simpelweg niet", zegt meester Bailleul, die wel v...

Een opvallende vrijspraak in de politierechtbank gisterenmorgen. Een 65-jarige man uit Koksijde werd er namelijk vrijgesproken nadat hij aan 97 kilometer per uur in de bebouwde kom van Mannekensvere (Middelkerke) geflitst werd. Maar zijn advocaat Thomas Bailleul vogelde uit dat de man helemaal geen bord passeerde dat hem wees op het feit dat hij de bebouwde kom was binnen gereden. "Hij wist het dus simpelweg niet", zegt meester Bailleul, die wel vaker het achterpoortje in de verkeerswet weet te vinden. "Daarom hebben wij de vrijspraak gevraagd."De advocaat staafde zijn zaak met beeldmateriaal dat het traject van zijn cliënt Jean C. in kaart bracht. De politierechter vond dat de situatie nauwer bekeken moest worden en liet de politie dan ook een bijkomend onderzoek uitvoeren. Conclusie: de man passeerde inderdaad geen bord. De rechter sprak hem dan ook vrij voor de snelheidsovertreding. "Op dat moment was de toegelaten snelheid daar nog 90 kilometer per uur", zegt advocaat Bailleul. "De rechter was dan ook van oordeel dat die man geen straf moest krijgen en sprak hem vrij."Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden besliste de politie wel om twee borden met daarop de aanduiding van de bebouwde kom in de Zwarteweg in Mannekensvere te plaatsen. Alleen begrepen de gemeentearbeiders de instructies duidelijk verkeerd. Ze plaatsten de borden per abuis allebei in dezelfde richting. Daardoor stond aan de rechterkant van de straat een bord dat de bestuurders wijst op het feit dat ze de bebouwde kom inrijden. Maar aan de linkerkant beweert een bord in hun richting net het tegenovergestelde. De kleinste bebouwde kom van ons land moet dan ook even in Mannekensvere gelegen hebben. Ondertussen werd de fout wel opgemerkt en rechtgezet. Het ene bord werd gedraaid, waardoor de situatie nu terug normaal is. "Hoe lang de borden daar precies gestaan hebben, is zelfs voor ons niet duidelijk", klinkt het bij de politie van Middelkerke. "Het gaat hier om een vergissing van de mensen van de gemeente. De wijkagent moet ook niet vaak langs die baan passeren, dus had het ook niet meteen opgemerkt. Ondertussen werd het rechtgezet en is de situatie er zoals het hoort."