Naar aanleiding van het overleg tussen de gemeente en AWV legde deze laatste een voorstel van maatregelen voor aan de provinciale commissie verkeersveiligheid die al op korte termijn realiseerbaar zijn.

De maximaal toegelaten snelheid wordt verlaagd van 70 naar 50 km/uur in de zone van de Rampe tot aan de Steenbruggebrug. De Voetgangers zullen de Gaston Roelandstraat iook veiliger kunnen overstekenen. Daarvoor zal een zebrapad aangelegd worden tussen de Lidl site en de Kanaalstraat.

In de middenstrook wordt een rustpunt met twee verkeerseilanden aangelegd. Aan de uiteinden van het zebrapad worden uitstulpingen aangelegd. Hiervoor wordt de rechter afslagstrook naar de Kanaalstraat vanuit Oostkamp weggenomen. De aansluiting van de Kanaalstraat naar de Gaston Roelandsstraat wordt veiliger door ten hoogte van de aansluiting een versmalling te maken met een middengeleider. Die zal gemarkeerd zijn, maar wel overrijdbaar voor vrachtwagens.

De aanpassingswerken zullen starten na het bouwverlof en in de tweede helft van 2018 uitgevoerd worden.

(GS)