De stad gaat na de winter wegversmallingen, extra bloembakken en belijning aanbrengen in de Manestraat, Mezegemstraat en Elf-Julistraat. Dat is het resultaat van een overleg met leden van het buurtcomité Voor een Verkeersveilig Kachtem. Zij ijverden al enkele maanden voor ingrepen die het zwaar en te snel verkeer er moeten vermijden.
...

De stad gaat na de winter wegversmallingen, extra bloembakken en belijning aanbrengen in de Manestraat, Mezegemstraat en Elf-Julistraat. Dat is het resultaat van een overleg met leden van het buurtcomité Voor een Verkeersveilig Kachtem. Zij ijverden al enkele maanden voor ingrepen die het zwaar en te snel verkeer er moeten vermijden.Buurtbewoners hielden in juni nog een ontbijtprotest om de stad er om te wijzen hoe dringend de situatie volgens hen in de betrokken straten is. Ze hielden een lijst bij met ongevallen die er de voorbije jaren gebeurden. Volgens hen een gevolg van snelheidsduivels, maar ook toegenomen zwaar verkeer door werken op andere plaatsen in de stad. Na het ontbijtprotest zei de stad niet meteen doeltreffende maatregelen te kunnen nemen, waardoor het comité als eerste spreekrecht kreeg op de gemeenteraad. Nadien volgde doorgedreven overleg met de stad, wat nu tot een reeks extra maatregelen leidt. De problematiek werd al enkele keren besproken in de gemeenteraadscommissie voor Openbare Werken en Mobiliteit. In nauw overleg met een delegatie van buurtbewoners gaat de stad nu nog een stap verder. "De veiligheid van schoolgaande kinderen en fietsers is immers een absolute prioriteit in ons beleid", stelt schepen van Fietsbeleid en Mobiliteit Caroline Maertens (N-VA). "Met doelgerichte ingrepen willen we het verkeer langs het traject ontraden en vertragen. In de Manestraat tussen de Ardooisestraat en de Mezegemstraat komt er een vertragende belijning op de zijkanten van de weg, wordt een wegversmalling aangelegd en komen er extra snelheidsremmende bloembakken. Het kruispunt van de Manestraat met de Binnenstraat krijgt zoals gepland een wegversmallende verkeersdruppel, het kruispunt met de Hogestraat een verkeersplateau. Ook in de Mezegemstraat komt er vertragende belijning net als twee wegversmallingen en extra bloembakken. Om het doorgaand zwaar vervoer van en naar de industriezone doorheen de Elf-Julistraat te ontraden, plaatst de stad bloembakken die net zoals in de andere twee straten de doorrit en de snelheid doen afremmen."Het sterk groeiend sluipverkeer van en naar Roeselare is al langer een doorn in het oog van de buurtbewoners en de stad. "Op een structurele oplossing is het echter wachten tot de Vlaamse overheid in 2021 bypasses aanlegt aan het op- en afrittencomplex aan de Noordkaai", stipt burgemeester Bert Maertens (N-VA) aan. "Die weg langs het kanaal is immers de prioritaire weg voor de verbinding tussen Emelgem, Kachtem en Roeselare. Door de frequente files zochten veel chauffeurs een andere weg, via onder meer de Mezegemstraat in Kachtem. Het sluipverkeer langs de smalle wegen met veel bewoning nam daardoor de jongste jaren erg toe, met risicovolle verkeerssituaties en terechte frustraties van buurtbewoners tot gevolg. De stad gaat zo snel mogelijk het nodige materiaal aankopen. De werken starten normaal gezien na de winter." Het buurtcomité reageert alvast tevreden. "We wilden zelf nog een aanpassing aan de brug om de veiligheid van fietsers te verhogen, maar dit kan uiteraard na de werken nog bekeken worden. Ik ben vooral blij dat bewezen is dat burgerparticipatie werkt", aldus Ellen Wyns.