De wijkpolitie verduidelijkt dat dit wil zeggen dat enkel bewoners of bestemmelingen zoals de postbode of bezoek deze weg mogen gebruiken. Om de overtredingen in te dijken zullen gerichte verkeerscontroles gehouden worden. Het negeren van een ...

De wijkpolitie verduidelijkt dat dit wil zeggen dat enkel bewoners of bestemmelingen zoals de postbode of bezoek deze weg mogen gebruiken. Om de overtredingen in te dijken zullen gerichte verkeerscontroles gehouden worden. Het negeren van een bord C3, verboden toegang voor bestuurders kan leiden tot een boete van 58 euro.Volgende week wordt gestart met werken in de Bikschotestraat, tussen de Langemarkseweg en de Pilkemseweg. Eind september wordt dan het kruispunt van de Langemarkseweg en de Pilkemseweg aangepakt. Naast de noodzakelijke rioleringswerken maakt de stad Ieper van de gelegenheid gebruik om het kruispunt van de Langemarkseweg en de Pilkemseweg veiliger aan te leggen. Een middengeleider moet het verkeer afremmen, een fietsoversteek wordt voorzien en het dubbelrichtingsfietspad wordt lichtjes verhoogd aangelegd. Hoewel de verkeersdoorstroming langs deze weg belangrijk blijft, wordt onderzocht of de zone met snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur kan uitgebreid worden. De totaliteit van de werken bedraagt ongeveer 2 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft ten laste van de stad. Het einde van de werken, afhankelijk van werk- en weersomstandigheden, is voorzien voor halfweg 2021. (RLa)