De heraanleg kost zo'n 336.780 euro en wordt uitgevoerd door nv Jozef Vanden Buverie en Co. De werken gaan dit najaar nog van start. Onder voorbehoud van gunstige werkomstandigheden wordt het einde van de werken voorzien in april 2021.
...

De heraanleg kost zo'n 336.780 euro en wordt uitgevoerd door nv Jozef Vanden Buverie en Co. De werken gaan dit najaar nog van start. Onder voorbehoud van gunstige werkomstandigheden wordt het einde van de werken voorzien in april 2021."De nieuwe voetpaden creëren kwalitatieve ruimte voor de voetgangers. Er worden nieuwe bomen met onderaanplanting voorzien. Deze bomen krijgen voldoende ruimte om in de toekomst volwaardig uit te groeien", aldus Axel Weydts (SP.A), schepen van Mobiliteit."In dit project werd tevens gelet op een duurzame waterhuishouding. Naast de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstel worden de parkeerstroken in waterdoorlatende materialen aangelegd. Dit leidt tot meer lokale infiltratie en minder rechtstreekse afvoer van het regenwater naar de riolering, wat goed is voor het grondwaterpeil."De Venning kende met het Eco-Life project door de sociale bouwmaatschappij Wonen Regio Kortrijk, een grondige opwaardering. De Schildersstraat en de Tekenaarslaan maakten echter geen deel uit van het project."We maakten de nodige middelen vrij om deze 'missing link' aan te pakken en de heraanleg van dit deel van de wijk mee te kunnen vernieuwen. De inrichting van het openbaar domein sluit op vlak van materiaalkeuze en dimensionering aan op de reeds vernieuwde straten in de wijk Venning. Op die manier krijgt de volledige wijk een uniform karakter", besluit de schepen.