Sinds november 2017 kent Waregem het concept van fietsstraten. De eerste drie kwamen er in de Keerstraat, de Groene Wandeling en de Hippodroomstraat. Iets meer dan een jaar later richtte het stadsbestuur ook (delen van) de Markt, de Stationsstraat, de Stormestraat en de Holstraat in als fietsstraten. Later werd nog een stukje van de stationsomgeving in de Noorderlaan toegevoegd aan dat lijstje. Autoverkeer is er niet verboden, maar fietsers hebben er altijd voorrang en mogen er over de hele breedte van de weg rijden. Inhal...

Sinds november 2017 kent Waregem het concept van fietsstraten. De eerste drie kwamen er in de Keerstraat, de Groene Wandeling en de Hippodroomstraat. Iets meer dan een jaar later richtte het stadsbestuur ook (delen van) de Markt, de Stationsstraat, de Stormestraat en de Holstraat in als fietsstraten. Later werd nog een stukje van de stationsomgeving in de Noorderlaan toegevoegd aan dat lijstje. Autoverkeer is er niet verboden, maar fietsers hebben er altijd voorrang en mogen er over de hele breedte van de weg rijden. Inhalen is uit den boze, en wie dat wel doet, riskeert een boete van 58 euro.Die boetes maken niet al te veel indruk, volgens oppositiepartij sp.a. "Zelf woon ik in de Noorderlaan en dagelijks zie ik hoe automobilisten fietsers van de baan rijden", stelt raadslid Tom Demunter, die op pad trok om de proef op de som te nemen. Tussen 22 augustus en 27 augustus vatte hij post in drie fietsstraten, op verschillende tijdstippen. Concreet ging het om de Groene Wandeling, Noorderlaan en Stormestraat.Demunter noemt de resultaten ontluisterend. "Tijdens 5 uur aan observatie telde ik 151 fietsers, van wie er 39 ingehaald werden. Dat is iets meer dan 25 procent. Bij één steekproef in de Noorderlaan stelde ik zelfs vast hoe alle fietsers ingehaald werden. Vaak rijden de voertuigen tot vlak achter de fietsers om hen zo een onveilig en opgejaagd gevoel te geven. Als een fietser wat ruimte laat, wordt hij gegarandeerd voorbijgestoken", merkte Tom, die op zich wel gelooft in het concept. "Begrijp mij niet verkeerd: sp.a staat absoluut achter de invoering van fietsstraten, maar de handhaving laat te wensen over."De oppositiepartij pleit daarom voor extra controles en vraagt dat de stad verder inzet op sensibilisering. Demunter zal de kwestie ook aankaarten tijdens de volgende gemeenteraad. "Als het veelbesproken mobiliteitsplan binnenkort uitgerold wordt, dreigt de manke verkeershandhaving alle goede bedoelingen van dat plan teniet te doen. Het kan toch niet dat fietsers sommige fietsstraten mijden of er zich niet veilig voelen?"Schepen van Verkeer en Fietsbeleid Philip Himpe (CD&V) sust. "Wij vangen weinig signalen op van buurtbewoners dat de fietsstraten hun nut niet bewijzen. Misschien moeten de fietsstraten nog wat ingeburgerd raken", denkt hij. "In ieder geval zullen we extra informatieborden plaatsen en de verschillende scholen nog eens informeren." Bovendien zal de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan de verkeersveiligheid sterk verhogen, meent Himpe. "In de Groene Wandeling willen we op termijn eenrichtingsverkeer invoeren, na een nieuwe participatieronde en een bijkomende studie." (PNW)