https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Kuurne start centrumvernieuwing met werfcharter: “Geen zwaar werfverkeer rond schooltijden”

Het project Vlastuin vlak bij de Vrije kleuter- en lagere school Sint-Michiel is een van de grote bouwwerven in het centrum van de gemeente. © gf
Olaf Verhaeghe

De gemeente, de scholen en verschillende vertegenwoordigers van bouwondernemingen hebben bij de start van de grote centrumvernieuwing in Kuurne het werfcharter ondertekend. Daarin spreken de aannemers af om onder meer niet met zwaar werftransport te passeren bij het begin en het einde van de schooltijden. Dwingend zijn die afspraken niet, maar volgens de gemeente geeft het werfcharter een duidelijk signaal.

De komende weken en maanden staat het centrum van Kuurne voor enkele ingrijpende werken. Zo is er de grootse centrumvernieuwing, bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp op de steentjesparking het appartementencomplex Vlastuin en zijn de grote werken aan de Vrije kleuter- en lagere school Sint-Michiel. Dat alles brengt vanzelfsprekend ook heel wat werftransport op de baan.

Zes afspraken

Door de aanwezigheid van de verschillende kleuter- en lagere scholen in het hart van de gemeente, ging het bestuur op zoek naar een oplossing. Samen met de aannemers, de Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA sloegen ze de handen in elkaar en ondertekenden ze het werfcharter. “Met dit charter willen we de schoolomgeving zo veilig mogelijk houden”, duidt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Zo kunnen de Kuurnse kinderen veilig naar school wandelen of fietsen, zonder dat zware vrachtwagens van de bouwwerven ehn voorbij denderen.”

Concreet verbinden de betrokken partners zich ertoe zes doelstellingen na te streven, telkens met een focus op veiligheid, leefbaarheid en een duidelijke communicatie. Zo moeten de aannemers duidelijk aangeven wanneer er werftransport in de buurt van scholen noodzakelijk is, geldt er een verbod op tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen en mag er geen werfverkeer passeren bij het begin en einde van de schooltijd. Verder geven de bouwondernemingen aan zo veel mogelijk het hoger wegennet te gebruiken, de werfroutes proper te houden en de hinder van stof te beperken door hun ladingen goed af te dekken.

Vertegenwoordigers van de bouwsector, de scholen en de gemeente ondertekenden donderdag het werfcharter. De komende maanden staan heel wat grote werken gepland in het centrum van Kuurne.
Vertegenwoordigers van de bouwsector, de scholen en de gemeente ondertekenden donderdag het werfcharter. De komende maanden staan heel wat grote werken gepland in het centrum van Kuurne. © gf

“We willen als gemeentebestuur een duidelijk signaal geven: Kuurne zet in op die veiligheid en die leefbaarheid”, benadrukt Annelies Vandenbussche, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken voor Vooruit. “Samen met de aannemers zoeken we we naar alternatieve routes en we stellen ook een aanspreekpunt ter beschikking. Voor het zware transport moeten we er alles aan doen om schoolroutes en veelgebruikte stap- en fietsroutes te vermijden.”

Ook school is mee

Een van de scholen die de vele werven en werken van dichtbij zal meemaken, is de VBS Sint-Michiel. Zelf hebben ze bijvoorbeeld ook nieuwbouwwerken op de eigen site. “Als schoolbestuur houden we uiteraard graag rekening met dit charter”, oppert Stefaan Verhaeghe, ondervoorzitter van het schoolbestuur. “We zullen onze aannemers dan ook uitnodigen om de gemaakte afspraken te respecteren.”

En ook bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp schaart zich volmondig achter het werfcharter. “Wij willen ons steentje bijdrage en het transport voor de nieuwbouw De Vlastuin zo veilig mogelijk organiseren”, stelt directeur Renaat Vandevelde. De voorbereidende werken van de centrumvernieuwing zijn intussen al van start gegaan, de bouw van De Vlastuin vat na de Ezelsfeesten begin oktober aan.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.