https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Kruispunt Sint-Pietersmolenstraat en Oostendse Steenweg in Brugge krijgt verkeerslichten

© iStock
© iStock
Redactie KW

Het kruispunt Sint-Pietersmolenstraat – Oostendse Steenweg (N9) in Brugge functioneert vandaag niet optimaal. Vooral het uitrijden van het verkeer uit de Sint-Pietersmolenstraat verloopt in de spits moeizaam. Daardoor ontstaan er wachtrijen. Het stadsbestuur werkte daarom met gewestwegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een voorstel uit om vermoedelijk tegen 2023 het kruispunt te voorzien van verkeerslichten. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en een veiligere fietsoversteek.

“Wie al eens in de Sint-Pietersmolenstraat reed, weet dat het uitrijden van deze straat geen evidentie is”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Vooral het links uitrijden is moeilijk, je moet immers een drukke gewestweg kruisen en ook nog oog hebben voor de fietsers. Ook het rechtsaf-manoeuvre van de Oostendse Steenweg, komend van Brugge, naar de Sint-Pietersmolenstraat verloopt vaak niet zonder problemen. Zeker voor bussen of lokaal vrachtverkeer is het kruispunt te krap waardoor het indraaien occasioneel zorgt dat het verkeer vastloopt. Met soms zelfs een terugslag tot op de kluifrotonde aan de Expresweg (N31) als gevolg. In de toekomst zal met het nieuwe woonzorgcentrum de drukte nog toenemen in deze straat.”

Goede oplossing

“AWV kan zich vinden in de analyse van het stadsbestuur”, stelt Koen Surdiacourt, afdelingshoofd Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. “Al in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Pietersmolenwijk werden diverse oplossingen voorgesteld, maar een beslissing bleef uit. Het dossier kwam opnieuw op tafel en als oplossing kwam een verkeerslichtenregeling uit de bus. Het voordeel is dat zo het uitrijden van de Sint-Pietersmolenstraat, in het bijzonder voor de bussen, gefaciliteerd kan worden.”

Veilig voor fietsers

“Door het uitbuigen van het fietspad achter het kapelletje kunnen we niet alleen ruimte op het kruispunt scheppen, maar kunnen we ook zorgen voor een comfortabele en veilige fietsoversteek over de Oostendse Steenweg. Fietsers zullen hier een aparte groenfase krijgen. Voor de bussen komt er ook een detectielus, zodat het verkeerslicht voor de toekomstige voorstadslijn Sint-Pieters met eindbestemming AZ Sint-Jan vlot op groen zal springen. Kortom een verbetering voor alle verkeersdeelnemers.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.