Kortrijkzanen vragen laad- en loszone in hun straat… om zelf te kunnen passeren

De bewoners vragen om een laad- en loszone in te richten. "Vrachtwagens kunnen daarop staan. En staan ze toch op straat, dan kunnen wij via die zone doorrijden." © AXV
Axel Vandenheede

‘s Morgens niet kunnen vertrekken met je wagen omdat een vrachtwagen de weg blokkeert: het gebeurt te vaak in de Loodwitstraat. “Een grote laad- en loszone zou soelaas bieden”, aldus de bewoners. “Maar volgens stad Kortrijk staat niet iedereen uit de straat achter dit idee.” Schepen Axel Weydts is formeel: “Als de meerderheid pro is, kan zo’n zone er relatief snel komen.”

De Loodwitstraat is een rustige en smalle zijstraat van de Gentsesteenweg en loopt parallel met de Abdijkaai. Die straat doet vooral een belletje rinkelen omdat daar de orthodoxe kerk Heilige Amandus zijn thuisbasis heeft. Ook enkele bedrijven zijn er gevestigd. Die worden vooral ‘s morgens beleverd en dan kunnen de bewoners soms letterlijk geen kant meer op.

“De vrachtwagens die daar gaan laden en lossen, parkeren vaak op straat”, vertelt bewoonster Alexandra Gjurova. “Een probleem, want de Loodwitstraat is niet breed en daarom mag je enkel aan de kant van de onpare huisnummers parkeren. Als een vrachtwagen op de weg staat om te laden en te lossen en aan de andere kant van de weg een aantal wagens geparkeerd staat, kan je onmogelijk nog passeren.

“Het omgekeerde geldt ook”, pikt Sergei Gjurov in. Hij is zaakvoerder van Esta Dienstencheques in de Doorniksesteenweg en woont in de Loodwitstraat. “Als een van mijn thuishulpen hier moet zijn om te werken, parkeert ze op de parking aan de orthodoxe kerk op het einde van de straat. Maar als een vrachtwagen de weg blokkeert, raakt ze daar simpelweg niet. Elders in de straat is er veelal geen parking voorhanden. Dan zit er voor haar niets anders op dan te wachten.”

Het plasticbedrijf Coeman is gevestigd in de Loodwitstraat. Op foto’s van een aantal bewoners is te zien dat een heftruck van de firma de vrachtwagens laadt en lost. “We vragen nochtans dat de vrachtwagens zoveel mogelijk op de site zelf laden en lossen”, is daar te horen. “Het kan wel eens zijn dat een vrachtwagen op straat blijft staan, maar dat gebeurt amper enkele keren per maand. Bovendien zijn we toch volwassenen en spreken we met elkaar, niet? Als iemand door wil rijden en een vrachtwagen blokkeert de weg, kan hij of zij aan de chauffeur vragen om even plaats te maken. Laden of lossen duurt bovendien nooit heel lang…”

Langere laad- en loszone

“Je kan moeilijk elke keer de chauffeur vragen om zijn vrachtwagen te verplaatsen”, reageren Alexandra en Sergei. “Bovendien snappen we ook wel dat zij onder druk staan en zo snel mogelijk moeten vertrekken. Het is dan ook niet onze bedoeling om de bedrijven in de straat aan te vallen. We pleiten ervoor om een lange laad- en loszone ter hoogte van de bedrijven aan te leggen.”

Vrachtwagens laden en lossen regelmatig op straat, waardoor de bewoners niet meer kunnen doorrijden.
Vrachtwagens laden en lossen regelmatig op straat, waardoor de bewoners niet meer kunnen doorrijden.© GF

“Nu al is er een kleine zone, maar die dient tot niets. Als stad Kortrijk ze een stuk uitbreidt, dan kunnen de vrachtwagens daarop staan. En als ze toch op de straat staan, dan kunnen wij via die laad- en loszone de camions tenminste voorbijrijden. Want daar mag er overdag niemand parkeren.”

Geen eenrichtingsstraat

De bewoners zijn al langer vragende partij voor die lange laad- en loszone, zo blijkt uit een brief. “In het najaar van 2017 hebben we stad Kortrijk daarover aangeschreven. In november kregen we dan een brief dat er een beperkt buurtonderzoek was geweest, maar dat de bewoners van de woningen met huisnummer 57 tot en met 67 niet overeenkwamen. Terwijl wij niemand van stad Kortrijk hebben gesproken.”

“We willen de bedrijven in de straat niet aanvallen, we willen enkel uit onze straat kunnen rijden”

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) stelt dat er eind vorig jaar wel degelijk onderzoek gedaan werd. “We kregen toen wat tegenstand van een aantal bewoners, al weet ik niet van welke bewoners exact”, vertelt hij. “Als er intussen wel een draagvlak is, dan zijn wij als stadsbestuur zeker bereid om toch een laad- en loszone te maken. Als de buren ons het akkoord kunnen bezorgen van de meerderheid van de bewoners, kan die er zelfs relatief snel komen.”

“Er is ook nog altijd het gerucht dat de Loodwitstraat vanaf de Schuttersstraat een eenrichtingsstraat wordt. Dat is ooit een optie geweest en werd al grondig onderzocht door de experts. Uiteindelijk werd er gekozen om geen eenrichtingsverkeer in te voeren.”

Daar zijn verschillende argumenten voor, aldus nog de schepen. “De bereikbaarheid van de slotenmakerij, de bedrijven Coeman en Vierman en de orthodoxe kerk zou te sterk in het gedrang komen als al het verkeer enkel via de Abdijkaai en de Schuttersstraat kan rijden. De vrachtwagens van de bedrijven Coeman en Vierman rijden bovendien altijd in en uit via de Loodwitstraat omdat de bocht Schuttersstraat-Loodwitstraat niet haalbaar is.”

Veiliger en vlotter

Een derde argument is dat het tijdens de spits vaak moeilijk is om vanaf de Gentsesteenweg de Abdijkaai op te draaien. Mensen die in de Abdijkaai moeten zijn, kunnen doorrijden, indraaien in de Loodwitstraat en zo via de Schuttersstraat hun bestemming bereiken. “Op het kruispunt van de Loodwitstraat met de Gentsesteenweg staan verkeerslichten, waardoor het verkeer veiliger en vlotter kan indraaien”, besluit Axel Weydts.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.