"Momenteel legt de stad de laatste hand aan de herinrichting van de omgeving Pottelberg en Felix de Bethunelaan, een onderdeel van de N43. Die N43 is een belangrijke verbindings- en toegangswegweg tussen Moeskroen en de stad en wordt stapsgewijs ontwikkeld. De fietser krijgt tussen de R8 en Aalbeke de nodige aandacht via de realisatie van vrijliggende, veilige fietspaden", legt Dries Gellynck, voorzitter van de Kortrijkse Fietsersbond uit.
...

"Momenteel legt de stad de laatste hand aan de herinrichting van de omgeving Pottelberg en Felix de Bethunelaan, een onderdeel van de N43. Die N43 is een belangrijke verbindings- en toegangswegweg tussen Moeskroen en de stad en wordt stapsgewijs ontwikkeld. De fietser krijgt tussen de R8 en Aalbeke de nodige aandacht via de realisatie van vrijliggende, veilige fietspaden", legt Dries Gellynck, voorzitter van de Kortrijkse Fietsersbond uit. Een goede zaak dus volgens de Fietsersbond, maar iets verderop, ter hoogte van de Pottelberg, wordt "plots gekozen voor een vernauwing van de rijweg", aldus Dries nog. "Dat heeft gemengd fiets- en autoverkeer tot gevolg. Concreet word je als fietser genoodzaakt om mee aan te schuiven met de auto's. En dat terwijl er aan beide zijden een voetpad van 4 meter breed wordt aangelegd. De weg is volgens ons breed genoeg om de vrije fietspaden door te trekken."De Kortrijkse Fietsersbond ziet de heraanleg van de Pottelberg als een gemiste kans. "De belangrijke invalsweg kon ook worden ingericht op een manier die fietsers op een snelle en vooral veilige manier naar hun bestemming leiden. Wij roepen dan ook om de werkzaamheden te herzien. Een andere oplossing kan nog, maar dan zullen parkeerplaatsen moeten sneuvelen en worden de voetpaden iets smaller", besluit de voorzitter. Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (SP.A) benadrukt dat het dossier al ruim anderhalf jaar geleden werd goedgekeurd. "Dit is een oud dossier, waaraan jaren van plannen en overleg voorafgegaan is. In de Gemeentelijke Begeleidingscommissie, een officieel orgaan beslisten bovendien de scholen, de politie, het Vlaams gewest en De Lijn mee", zegt de schepen. "We hebben ook bewust gekozen voor gemengd verkeer met fietssuggestiestroken, dat is de oplossing die het best beantwoordt aan het wegbeeld van een zone 30. In een zone 30 worden geen fietspaden aangelegd. De overgang tussen fietspaden en fietssuggestiestroken maken het er voor de fietser niet gemakkelijker op", gaat Axel Weydts verder. "Er moet rekening gehouden worden met de extra vertragende maatregelen, zoals verkeersplateaus, de smalle rijweg en die suggestiestroken." "Op de site-Pottelberg worden bovendien wel fietspaden voorzien tussen de schoolingang Atheneum en de verkeerslichten. Daarnaast wordt ook een aanloopstrook naar de lichten toe aangelegd. "Dat om te vermijden dat fietsers moeten aanschuiven samen met de wagens. Vaak zien we dat zonder zo'n aanloopstrook ook het voetpad gebruikt worden om te wachten. Volgens ons wegen de nadelen van gemengd verkeer niet op tegen de nadelen van fietspaden. Ook de bewoners verkozen trouwens parkeerplaatsen en groen."