Sinds 1 september zijn er werkzaamheden bezig aan het station van Kortrijk. Voor de buschauffeurs van De Lijn zijn de gevolgen vrij groot. Vóór 1 september waren alle perrons gecentraliseerd aan de voorzijde van het station. Nu zijn tal van perrons afgesloten en is een deel verhuisd naar de andere kant. Dat leidt tot meer werkdruk en ook de vlotte doorstroming komt in het gedran...