Begin augustus onderging het Kortrijkse parkeerreglement een ware metamorfose. Niet alleen de tarieven werd aangepast, (bovengronds) parkeren werd op verschillende plaatsen in de stad ook beperkt in de tijd. In een KOR1-zone kon je niet langer dan twee uur blijven staan. De stad past die tijdslimiet nu aan, op vraag van gebruikers én handelaars. Voortaan kan je je parkeerbeurt dus verlengen. Ook wordt het parkeren voor korte duur in deze zone meer flexibel: een ticket kan opnieuw aang...

Begin augustus onderging het Kortrijkse parkeerreglement een ware metamorfose. Niet alleen de tarieven werd aangepast, (bovengronds) parkeren werd op verschillende plaatsen in de stad ook beperkt in de tijd. In een KOR1-zone kon je niet langer dan twee uur blijven staan. De stad past die tijdslimiet nu aan, op vraag van gebruikers én handelaars. Voortaan kan je je parkeerbeurt dus verlengen. Ook wordt het parkeren voor korte duur in deze zone meer flexibel: een ticket kan opnieuw aangekocht worden vanaf 0,20 euro in plaats van de huidige 0,50 euro. Ook wie niet in Kortrijk woont, maar er wel werkt werd getroffen door de wijzigingen in het parkeerbeleid. Het is wel mogelijk om een abonnement aan te schaffen in de KOR2-zone voor langparkeren, maar dat kostte 80 euro per maand. Dat abonnement wordt nu goedkoper en kost voortaan 50 euro per maand. Bovendien kan je ook aankopen voor verschillende periodes (één, zes of twaalf maanden) en laten starten op een willekeurige dag. Om zo'n abonnement te krijgen, moet je wel een attest van de werkgever of een arbeidsovereenkomst kunnen voorleggen.Naast de KOR2-abonnementen worden ook abonnementen in (ondergrondse) parkings beschikbaar voor verschillende periodes. Je kan zelfs kiezen hoeveel dagen in de week je een parkeerplek nodig hebt. Deze aanpassing moet tegemoetkomen aan werknemers die niet elke dag in het centrum van Kortrijk moeten zijn, maar toch makkelijk en betaalbaar willen parkeren. De aanpassingen moeten nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 14 oktober. Bij positief besluit zijn ze van kracht vanaf 15 oktober. Wie een abonnement wil aanvragen, kan terecht bij Parko of op m.parko.be. In het bestuursakkoord wordt melding gemaakt van het oprichten van een adviesgroep mobiliteit. In nauw overleg met de handelaars en andere stakeholders wordt daar nu ook versneld werk van gemaakt zodat die zeker vanaf 1 januari 2020 van start kan gaan. Het doel van de mobiliteitsraad is om belangrijke beslissingen op vlak van mobiliteit af te toetsen en mee vorm te laten geven door álle belanghebbenden zoals de Fietsersbond, de handelaars, de bewoners...