Sinds eind januari geldt in de Koninklijkestraat, een verbindingsweg door Kooigem tussen Sint-Denijs en de Doornikserijksweg (N50), een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Die zone 30 kwam er op vraag van de bewoners zelf en na overleg met het stadsbestuur. "Een goede maatregel", zo vindt ook Dirk Devoldere (64), secretaris van de OC-raad en zelf al dik vijf jaar bewoner van de Koninklijkestraat. "Als die maatregel tenminste nageleefd wordt. Dat is nu jammer genoeg niet het geval. Integendeel."
...

Sinds eind januari geldt in de Koninklijkestraat, een verbindingsweg door Kooigem tussen Sint-Denijs en de Doornikserijksweg (N50), een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Die zone 30 kwam er op vraag van de bewoners zelf en na overleg met het stadsbestuur. "Een goede maatregel", zo vindt ook Dirk Devoldere (64), secretaris van de OC-raad en zelf al dik vijf jaar bewoner van de Koninklijkestraat. "Als die maatregel tenminste nageleefd wordt. Dat is nu jammer genoeg niet het geval. Integendeel." Dirk beseft dat zijn straat veel verkeer moet slikken en benadrukt meteen dat hij daar op zich geen probleem mee heeft. "Het gevoel bij mij en veel van mijn buren is dat er bij momenten echter sneller wordt gereden dan vroeger. Maar er wordt niet gecontroleerd... Ik weet dat de politie niet overal tegelijk kan zijn, maar de zone 30 geldt nu toch al dik vier maanden. En niet één keer werd de snelheid hier gemeten.""Dat het bord die de zone 30 aankondigt zo goed als onzichtbaar hangt voor wie met de auto vanuit Moen of Sint-Denijs komt, helpt er vanzelfsprekend ook niet aan. Wij kennen hier natuurlijk de weg en we weten dat we ons aan de maximumsnelheid moeten houden. Maar de Koninklijkestraat wordt veelvuldig gebruikt door mensen die de buurt minder goed kennen. Ik overdrijf niet: je moet weten waar het bord hangt om het te kunnen zien."Hij neemt me mee naar de hoek van de Koninklijkestraat met de Kooigemsestraat en toont me het standpunt van een autobestuurder. "Voor de bocht heb je een duidelijk bord met daarop de voorrangsregels. Van zone 30 is daar nog geen sprake. Pas achter het hoekje, en volledig uit het zicht, duikt dat bord op. Wie achter het stuur zit, is gefocust op de bocht en het kruispunt. Je kan het de mensen niet verwijten dat ze de aankondiging niet zien. Een onzichtbaar bord en geen controle, zo werkt het natuurlijk niet."Dirk richtte zich vrij snel tot schepen van Mobiliteit Axel Weydts met de vraag om snelheidsmetingen uit te voeren en na te denken over aanpassingen aan de aankondigingen. "Wij willen constructief meedenken, niet zomaar om ons heen slaan", zegt Dirk. "De oplossing ligt volgens ons voor de hand: een grote '30' op de grond schilderen, daar kan je niet langer naast kijken."Schepen Weydts stelt dat metingen op de zone 30 wel degelijk in maart gepland stonden, maar dat de coronacrisis de planning in de war stuurde. "Nu meten zou een volledig vertekend beeld geven. De voorbije weken was er veel minder volk op de weg, het verkeer komt nu pas weer op gang. Wij krijgen elke week tientallen meldingen en vragen over straten en wijken waar te snel wordt gereden, maar eventuele extra maatregelen baseren wij enkel op objectieve gegevens. Voor alle straten in Groot-Kortrijk." Zulke metingen - 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, een week lang - voor de Koninklijkestraat zijn nu voorzien voor september 2020, na de zomervakantie dus. Omdat ook die maanden niet altijd een correcte weergave van de verkeerssituatie bieden. "Daarnaast denken we ook na over een digitaal snelheidsinformatiebord, maar dat is ten vroegste voor december 2020." Voor het onzichtbare bord heeft de schepen op kortere termijn wel een oplossing klaar. "Dat zullen we zo snel mogelijk bekijken. Het kan niet de bedoeling zijn dat een verkeersbord uit het zicht van de weggebruikers hangt. Is dat het geval, dan wordt dat bord deze of volgende week verplaatst."