Kleitransporten door Rollegem vanaf midden 2019 via Schreiboomstraat

Enkele leden van het actiecomité. We herkennen Sylvie Tandt, Patrick Decock en Daniël Mylle. © AXV
Axel Vandenheede

Er is eindelijk een doorbraak in het dossier van de op te starten kleigroeve op grondgebied Rollegem-Bellegem. De klei- en zandtransporten zullen via de Schreiboomstraat gebeuren. “Dit is de beste oplossing, al moet die straat wel aangepast worden”, aldus schepen Bert Herrewyn. De deputatie moet wel nog haar goedkeuring geven.

Bijna 4,5 jaar: zo lang heeft het geduurd voor de nv Wienerberger, het actiecomité Samen Sterk en stad Kortrijk samen een oplossing vonden voor het mobiliteitsvraagstuk. Klei- en zandtransporten volgens de historische route – via de Rollegemsestraat, Aalbeeksestraat, Bergstraat en Moeskroensesteenweg – werden uitgesloten, een poging om een oprit op de snelweg E403 te voorzien werd door de overheid afgewezen. “Om technische, juridische en economische redenen was dat niet haalbaar“, legt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn uit.

Ook transporten door het centrum van Bellegem, de Marionetten of het gehucht Tombroek brachten te veel risico’s met zich mee. “Uiteindelijk hebben de drie partijen in samenspraak een traject kunnen uitstippelen via de Schreiboomstraat.” Vrachtwagens zullen zo via de Kannestraat, Rollegemsestraat, Oude Aalbeeksestraat, Schreiboomstraat en Tombroekmolenstraat de Basséestraat in Moeskroen bereiken en via de N58 naar de N43 rijden. Op die gewestweg is de fabriek gevestigd die de klei verwerkt. De camions keren via hetzelfde traject terug.

De Schreiboomstraat is de belangrijkste weg op deze route, maar is smal: twee wagens kunnen elkaar op veel plaatsen moeilijk dwarsen. “We beseffen dat heel goed”, vervolgt Bert Herrewyn. “Daarom zullen we uitwijkstroken voorzien in die straat en op sommige plaatsen zullen we de weg verbreden.”

“Als actiecomité zullen we de zaken blijven opvolgen” – Daniël Mylle

De verkeersborden zullen op sommige plaatsen aangepast moeten worden, want er geldt op veel plaatsen een tonnagebeperking van 5,5 ton. “We zullen ervoor zorgen dat vrachtwagens van Wienerberger daar wel mogen passeren. Verder zullen we ook in andere straten aanpassingen doorvoeren. De rotonde in de Rollegemsestraat, bijvoorbeeld, zal verhoogd worden, zodat vrachtwagens er niet over kunnen rijden.”

Werfcharter

De aanpassingswerken moeten uitgevoerd zijn tegen ten laatste de zomer van 2019, want vanaf dan plant Wienerberger de gefaseerde ontginning van de Klijtberg. “Daaraan is wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo zullen er jaarlijks maximaal 26 campagnes van twee tot vier dagen zijn (8 voor klei, 18 voor zand, red.). Wienerberger stelde al dat er op jaarbasis 48 tot 89 dagen transporten zullen plaatsvinden.”

Kleitransporten door Rollegem vanaf midden 2019 via Schreiboomstraat

Die transporten zullen op weekdagen zijn, tussen 7 uur en 19 uur. Het werfcharter (geen vrachtverkeer tijdens de uren dat kinderen naar school gaan en terug naar huis keren, red.) zal geldig zijn en er zal niet gereden worden tijdens schoolvakanties. Tijdens een campagne zullen er maximaal vier vrachten per uur zijn.

Het actiecomité Samen Sterk is tevreden dat er na 4,5 jaar onderhandelen een oplossing uit de bus is gekomen. Daniël Mylle: “In het najaar van 2013 kende de deputatie ondanks protest van ons (en van stad Kortrijk, die een negatief advies gaf, red.) een milieuvergunning toe. Wij konden er echter voor zorgen dat stad Kortrijk verder zocht naar een andere route.”

“Wel vragen we dat de betrokken straten aangepast worden waar nodig. Dat moet in samenspraak met de bewoners en het actiecomité gebeuren. Wij vragen alvast om de nodige uitwijkstroken te voorzien en ervoor te zorgen dat fietsers en wandelaars daar veilig zijn. Ook moet de stad kunnen garanderen dat enkel camions van Wienerberger daar zal mogen passeren en geen andere vrachtwagens. We zullen als actiecomité alvast de zaken blijven opvolgen. Om de zaak levendig te houden organiseren we daarom een barbecue op 24 juni”, besluit Daniël.

Dit voorjaar plant Wienerberger op de site al de aanleg van groene taluds en een werfweg. De dakpannen- en bakstenenproducent zal dit jaar ook een proefontginning van 600 kubieke meter doen. Het zand en de klei mag dan wel via de historische route worden vervoerd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.