De vergunning die het bedrijf Wienerberger in 2013 kreeg, werd door de deputatie van de provincie West Vlaanderen verleend onder voorwaarden. Voor de afvoer van klei en zand naar de fabriek in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke werden een aantal scenario's voor de transportroutes voorgesteld. Die scenario's werd verder geëvalueerd en het resultaat van die oefening moest worden voorgelegd aan een begeleidingscommissie. In het bijzonder moest worden nagegaan of er een aansluiting mogelijk zou zijn via de E403/A17. Na verschillende onderhandelingen met en herhaaldelijk aandringen bij het Vlaams Gewest werd tot de conclusie gekomen dat dit laatste momenteel niet mogelijk is.

Uit het overleg tussen de stad Kortrijk en het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts blijkt dat een bijkomende of specifieke op- en afrit op de E403 geen optie is. Daarvoor zijn verschillende redenen. Zo streeft Vlaanderen ernaar om minstens 10 kilometer te voorzien tussen op- en afritten met het oog op verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming. Daarnaast is de E403 een hoofdweg en daarop zijn geen toegangsmogelijkheden tot particulier terrein voorzien.

Route blijft

Momenteel hebben we dus geen ander en beter alternatief voor de historische route tussen groeve en fabriek zoals voorzien in de milieuvergunning. Deze route verloopt langs de Rollegemsestraat, Aalbeeksestraat, Bergstraat en de N43. Die vaststelling betekent dat de historische route tot nader order verder mag gebruikt worden als aan- en afvoerroute voor de ontginning. De deputatie heeft in zitting van 25 april 2019 officieel kennis genomen van deze vergunningssituatie en deze bekrachtigd. Voor de deputatie was en is een ontsluiting via de Schreiboomstraat niet aan de orde.

Wel zijn er duidelijke afspraken met Wienerberger: transporten mogen enkel tussen 7 en 19 uur en buiten de schoolpoorturen, er mogen maximum vier vrachtwagens per uur gemiddeld rijden en ter hoogte van de uitrit aan de Kannestraat worden werflichten voorzien.

De data van de effectieve ontginningscampagnes zijn binnenkort raadpleegbaar via www.kortrijk.be/kleigroevewienerberger.

De vergunning die het bedrijf Wienerberger in 2013 kreeg, werd door de deputatie van de provincie West Vlaanderen verleend onder voorwaarden. Voor de afvoer van klei en zand naar de fabriek in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke werden een aantal scenario's voor de transportroutes voorgesteld. Die scenario's werd verder geëvalueerd en het resultaat van die oefening moest worden voorgelegd aan een begeleidingscommissie. In het bijzonder moest worden nagegaan of er een aansluiting mogelijk zou zijn via de E403/A17. Na verschillende onderhandelingen met en herhaaldelijk aandringen bij het Vlaams Gewest werd tot de conclusie gekomen dat dit laatste momenteel niet mogelijk is.Uit het overleg tussen de stad Kortrijk en het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts blijkt dat een bijkomende of specifieke op- en afrit op de E403 geen optie is. Daarvoor zijn verschillende redenen. Zo streeft Vlaanderen ernaar om minstens 10 kilometer te voorzien tussen op- en afritten met het oog op verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming. Daarnaast is de E403 een hoofdweg en daarop zijn geen toegangsmogelijkheden tot particulier terrein voorzien. Momenteel hebben we dus geen ander en beter alternatief voor de historische route tussen groeve en fabriek zoals voorzien in de milieuvergunning. Deze route verloopt langs de Rollegemsestraat, Aalbeeksestraat, Bergstraat en de N43. Die vaststelling betekent dat de historische route tot nader order verder mag gebruikt worden als aan- en afvoerroute voor de ontginning. De deputatie heeft in zitting van 25 april 2019 officieel kennis genomen van deze vergunningssituatie en deze bekrachtigd. Voor de deputatie was en is een ontsluiting via de Schreiboomstraat niet aan de orde.Wel zijn er duidelijke afspraken met Wienerberger: transporten mogen enkel tussen 7 en 19 uur en buiten de schoolpoorturen, er mogen maximum vier vrachtwagens per uur gemiddeld rijden en ter hoogte van de uitrit aan de Kannestraat worden werflichten voorzien. De data van de effectieve ontginningscampagnes zijn binnenkort raadpleegbaar via www.kortrijk.be/kleigroevewienerberger.