Ieper en de Westhoek gaan er altijd prat op dat er hier geen fileproblemen zijn, maar wie tijdens de spits al eens van de Pilkemseweg de Noorderring (N38) wil oprijden, of van de Noorderring wil afslaan richting Ieper-centrum, zal wellicht een andere mening toegedaan zijn. "Al een aantal jaar meldt het stadsbestuur aan de hogere overheid een probleem van verkeersdoorstroming op het kruispunt van de Noorderring en de Pilkemseweg", schetst de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) het probleem. "Zeker tijdens de avondspits zijn er files op de Pilkemseweg, aan beide zijden van de Noorderring. Soms zelfs tot op de site van Ter Waarde en de tussenliggende rotondes. We stellen dan sluipverkeer vast op landelijke wegen zoals de Hogeziekenweg en doorheen Sint...

Ieper en de Westhoek gaan er altijd prat op dat er hier geen fileproblemen zijn, maar wie tijdens de spits al eens van de Pilkemseweg de Noorderring (N38) wil oprijden, of van de Noorderring wil afslaan richting Ieper-centrum, zal wellicht een andere mening toegedaan zijn. "Al een aantal jaar meldt het stadsbestuur aan de hogere overheid een probleem van verkeersdoorstroming op het kruispunt van de Noorderring en de Pilkemseweg", schetst de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) het probleem. "Zeker tijdens de avondspits zijn er files op de Pilkemseweg, aan beide zijden van de Noorderring. Soms zelfs tot op de site van Ter Waarde en de tussenliggende rotondes. We stellen dan sluipverkeer vast op landelijke wegen zoals de Hogeziekenweg en doorheen Sint-Jan. De mensen proberen zo via een andere weg de A19 te bereiken."Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om de verkeerslichten aan te passen om de situatie te verbeteren. "We hebben daar nogmaals om gevraagd, maar om het probleem structureel op te lossen, moet er een ander kruispunttype komen", gaat de burgemeester verder. "Wij kiezen voor een ondertunneling. De verkeersdruk op dit punt kan en zal immers toenemen met onder andere de nieuwe ontwikkelingen op Ter Waarde en de Sint-Krispijnstraat die nog in volle ontwikkeling zijn. De ondertunneling is tot nu altijd gekoppeld aan het lopende dossier van de N8 Ieper-Veurne. We zitten echter dagelijks met die verkeersproblemen en daarom hebben we onlangs actie ondernomen. Begin deze maand hebben Voka, Iebeve, het ziekenhuis en het stadsbestuur een brief gestuurd naar minister Ben Weyts om de nodige budgetten te voorzien voor de studie en uitvoering van de aanpassing van dit kruispunt."Ondernemersorganisatie Voka West-Vlaanderen pleit al langer voor een ondertunneling van de Noorderring. "Dat is cruciaal voor een vlotte doorstroming langs de as Kortrijk-A19-N38-Poperinge-Steenvoorde", zegt Jonas Plouvier van Voka West-Vlaanderen. "De files situeren zich trouwens niet alleen in de Pilkemseweg, maar ook op de Noorderring zelf. Ik hoor van veel mensen dat er soms een file staat tot aan de afrit van de A19." Voor Voka is de oplossing duidelijk: een kruispunt zonder verkeerslichten. "Daarbij zou het verkeer van de Noorderring dat rechtdoor moet op het kruispunt onder het kruispunt door moeten rijden. Het verkeer dat de ring verlaat richting Ieper-centrum zou dan bovengronds blijven, net als het verkeer dat vanuit de Pilkemsweg de Noorderring wil oversteken. Maar het is aan technici om met een ontwerp te komen. Voor Voka is dit kruispunt alvast de eerste prioriteit. In een latere fase pleiten we ook voor een herinrichting van de afrit van de A19, zodat er daar ook geen verkeerslichten meer nodig zijn."Ook het Jan Yperman Ziekenhuis ondertekende de brief aan minister Weyts. Het ziekenhuis wil in de toekomst uitbreiden en dat zal meer verkeersdrukte met zich meebrengen. Volgens woordvoerder Pieter-Jan Breyne staat de vraag om de heraanleg van het kruispunt los van een eventuele uitbreiding. "Het Jan Yperman Ziekenhuis steunt elk initiatief - zoals deze gezamenlijke brief - dat tot doel heeft de verkeersdoorstroming in de buurt van het ziekenhuis vlotter te doen verlopen en de bereikbaarheid van ons ziekenhuis nog te verhogen."Voorlopig kreeg het Ieperse stadsbestuur nog geen antwoord op zijn brief, maar volgens woordvoerder Michaële Devoldere van het kabinet-Weyts is de minister wel degelijk bezig met de problematiek. "De Vlaamse overheid is zich bewust van de problematiek en plant concrete ingrepen: de verkeerslichten zullen nog dit jaar bijgestuurd worden om de doorstroming te verbeteren en in het meerjareninvesteringsprogramma zijn er voor 2019 middelen voorzien om het studiewerk naar een structurele oplossing op te starten."