In de jaren 90 kreeg de N49 in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de rol van autosnelweg toebedeeld, gezien haar belangrijke verbindingsfunctie tussen de Vlaamse havens en belangrijke Europese economische regio's . Tussen Antwerpen en Zelzate is de omvorming van de N49 tot de autosnelweg E34 al gerealiseerd. Nu is het de beurt aan het tracé tussen Zelzate en Westkapelle. Woensdagavond werden aan de bevolking van Hoeke en Lapscheure de resultaten van de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie voorgesteld en de keuzes van de Vlaamse Overheid toegelicht.
...