In de jaren 90 kreeg de N49 in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de rol van autosnelweg toebedeeld, gezien haar belangrijke verbindingsfunctie tussen de Vlaamse havens en belangrijke Europese economische regio's . Tussen Antwerpen en Zelzate is de omvorming van de N49 tot de autosnelweg E34 al gerealiseerd. Nu is het de beurt aan het tracé tussen Zelzate en Westkapelle. Woensdagavond werden aan de bevolking van Hoeke en Lapscheure de resultaten van de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie voorgesteld en de keuzes van de Vlaamse Overheid toegelicht.
...

In de jaren 90 kreeg de N49 in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de rol van autosnelweg toebedeeld, gezien haar belangrijke verbindingsfunctie tussen de Vlaamse havens en belangrijke Europese economische regio's . Tussen Antwerpen en Zelzate is de omvorming van de N49 tot de autosnelweg E34 al gerealiseerd. Nu is het de beurt aan het tracé tussen Zelzate en Westkapelle. Woensdagavond werden aan de bevolking van Hoeke en Lapscheure de resultaten van de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie voorgesteld en de keuzes van de Vlaamse Overheid toegelicht."Er wordt al lang gesproken over de omvorming van de N49", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. "Nu krijgt de lokale bevolking eindelijk een concreet perspectief. Vlaanderen gaat stevig investeren om het verkeer vlotter en veiliger te maken, ten voordele van de leefbaarheid en de economische ontwikkeling."Deelproject HoekeIn de huidige situatie rijdt alle verkeer op de N49 en zijn er nog lokale toegangen die aantakken op de N49. In 2004 werd een streefbeeld opgemaakt voor de N49 tussen Zelzate en Knokke-Heist. Daarin was voor het deelproject Hoeke voorzien dat er aan de noordzijde van de N49 een parallelweg kwam. Die gaat ter hoogte van de Damse Vaart onder de N49, om dan via de bestaande brug aan de Oude Westkapellestraat over de vaart te gaan en dan terug onder de N49 door naar de noordkant van de N49.Na het uitvoeren van de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werd beslist dat het streefbeeld wordt aangepast. Er zal een nieuwe brug op maaiveldniveau worden gebouwd over de Damse Vaart, zodat de parallelweg aan de noordzijde van de N49 via die nieuwe brug over de vaart kan. Het voordeel van deze oplossing is dat het verkeer op de parallelweg niet in het centrum van Hoeke moet passeren en de bestaande brug enkel voor lokaal verkeer moet functioneren. De kostprijs is geraamd op 5 miljoen euro exclusief BTW. Nu deze keuze is gemaakt kan het definitieve ontwerp worden opgemaakt. Pas wanneer dat ontwerp is afgerond kan er gestart worden met de inname van de percelen. Daarna kan het dossier worden aanbesteed. Deelproject LapscheureIn de huidige situatie kruist de Vredestraat nog gelijkgronds met de N49. In het streefbeeld van 2004 was voorzien dat de Vredestraat via een tunnel onder de N49 doorgaat waarbij die tunnel ten westen ligt van het huidige tracé van de Vredestraat.In de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werden naast dit streefbeeld model nog 13 andere varianten onderzocht op hun milieueffecten en ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid. De Vlaamse Overheid koos als voorkeursalternatief de versie waarbij de N49 op het huidige tracé op maaiveldniveau blijft. Daarbij gaat de Vredestraat via een tunnel onder de N49 door, maar sluit dan niet terug aan op het bestaande tracé van de Vredestraat, maar wel op de Lapscheurestraat buiten de dorpskern. Dit heeft als voordeel dat het verkeer tussen Damme en Knokke-Heist niet door de dorpskern van Lapscheure hoeft te rijden. Het deel van de Vredestraat waar de school ligt, wordt bovendien doodlopend en dus verkeersluw. Een andere reden die heeft meegespeeld in de keuze voor dit alternatief was de goede score op financiële en technische haalbaarheid. De kostprijs is geraamd op 7,1 miljoen euro exclusief BTW. Eén van de andere alternatieven die ook werden onderzocht was de versie waarbij de N49 in een sleuf werd aangelegd. Dit alternatief is echter technisch veel moeilijker te realiseren, met grotere risico's op vlak van stabiliteit, trillingshinder en verstoring van het grondwater. Het heeft ook een veel hogere kostprijs, namelijk meer dan 35 miljoen euro. Nu de beslissing is genomen, kan er werk worden gemaakt van het definitieve ontwerp. Wanneer dat is afgerond kan de procedure voor grondinname starten. Daarna kan het dossier worden aanbesteed. (FJA - Foto's AWV)