Ingrijpende werken in de Kortrijkstraat zitten op schema

Schepen Marc Desloovere is tevreden met het verloop van de werken in de Kortrijkstraat. © GJZ
Redactie KW

De werken in de Kortrijkstraat in Zwevegem verlopen volgens planning. Na het verlof zullen de werken nog sneller vorderen, want dan voorziet de aannemer twee ploegen op de werf.

Op dinsdag 19 april gingen de grote werken van start. Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel vanaf het kruispunt met de Bekaertstraat tot aan het kruispunt van de Twee Molenstraat. Die twee kruispunten worden ook volledig heringericht. Beide straten krijgen ook een nieuw wegprofiel, waarbij aandacht wordt besteed aan de fietser, en dit via aanliggende fietspaden en fietssuggestiestroken. Er worden bomen aangeplant en er zijn groenzones voorzien. De voetpaden worden eveneens vernieuwd en krijgen een volwaardige breedte. Tot slot krijgt het geheel een nieuwe toplaag in asfalt.

Gezien de omvang van de werken, werden deze in fasen ingedeeld. Eerst pakte men de Kortrijkstraat aan tussen de Kwadepoelstraat en het warenhuis AD Delhaize. Dit stuk is bijna klaar. “Op vandaag is de riolering geplaatst, zowel voor wat het deel RWA (regenwaterafvoer) als DWA (droogweerafvoer of rioolwater) betreft. In deze strook zijn ook alle huisaansluiting gerealiseerd aan de pare kant.”

“Aan de onpare kant zijn alle aansluitingen klaar tot voor het appartementencomplex aan AD Delhaize”, geeft schepen van openbare werken, Marc Desloovere (Samen!) ons een stand van zaken.

Te warm

Verder zijn alle boorstenen geplaatst en de plantvakken aangelegd. Ook de bekisting voor het gieten van de greppels is zo goed als klaar. “Het was de bedoeling om het gieten ervan nog voor het verlof uit te voeren, maar gezien de uitzonderlijke weersomstandigheden kon dit niet. De werken liggen nu stil wegens bouwverlof t.e.m. 15 augustus.”

De stroken waar de voetpaden komen zijn reeds afgewerkt met een onder fundering die een vlotte en gemakkelijke toegankelijkheid naar de woningen moet verzekeren. Na het verlof wordt onmiddellijk gestart met het plaatsen van de klinkers. Ook het wegdek is reeds voorzien van een degelijke onder fundering.

Ook werkt men dan verder aan de riolering en de aansluitingen, in eerste fase vanaf de Kwadepoelstraat in de richting van de kerk, over een strook van 50 meter. “Aansluitend, dit zal begin september zijn, zou er een onderlaag in asfalt geplaatst worden vanaf de Kwadepoelstraat in de richting van Kortrijk om de handelszaken in de Kortrijkstraat vlot bereikbaar te maken. Ook zouden de bewoners dan terug aan hun woning kunnen, en gebruik maken van de parkeerstroken.”

Twee ploegen

Na het plaatsen van die onderlaag zal de aannemer op twee plaatsen terzelfdertijd beginnen werken. “Dit is een geluk van met een Zwevegemse aannemer (de firma Persyn, red.) te werken. Enerzijds pakt men dan het resterende deel in de richting van Kortrijk tot over de rotonde met de Bekaertstraat aan en anderzijds vanaf de Kwadepoelstraat in de richting van de kerk, tot aan het kruispunt met de Harelbeekstraat. Doordat de aannemer twee ploegen ter beschikking kan stellen, zou de Kortrijkstraat iets sneller dan voorzien afgewerkt zijn.”

Het is de bedoeling om dan meteen verder te werken in de Avelgemstraat zodat tegen eind dit jaar het ganse project, dat zo’n 3.650.000 euro exclusief BTW zal kosten, klaar zou zijn. (GJZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.