Spoorwegbeheerder Infrabel is bezig met de uitvoering van een plan om zo veel mogelijk overwegen te sluiten. Op de spoorlijn Ieper-Poperinge sloot ondanks weerstand van buurtbewoners en het Poperingse stadsbestuur al definitief de overweg in de Sint-Jansstraat in Poperinge. Nu komen ook vier van de vijftien overwegen op het grondgebied Ieper, voornamelijk Vlamertinge, in het vizier: een privé-overweg langs de Poperingseweg, de overweg op de Hoge Akkerweg, de overweg in de De Montmorencystraat en de overweg in de Casselstraat.
...

Spoorwegbeheerder Infrabel is bezig met de uitvoering van een plan om zo veel mogelijk overwegen te sluiten. Op de spoorlijn Ieper-Poperinge sloot ondanks weerstand van buurtbewoners en het Poperingse stadsbestuur al definitief de overweg in de Sint-Jansstraat in Poperinge. Nu komen ook vier van de vijftien overwegen op het grondgebied Ieper, voornamelijk Vlamertinge, in het vizier: een privé-overweg langs de Poperingseweg, de overweg op de Hoge Akkerweg, de overweg in de De Montmorencystraat en de overweg in de Casselstraat.De gemeenteraad keurde maandagavond unaniem een negatief advies goed voor de sluiting van de vier overwegen. "De afschaffing van de privé-overweg 91 langs de Poperingseweg, vlakbij de Noorderring, is mogelijk maar op kosten van Infrabel dient een oplossing geboden te worden voor de ontsluiting van een perceel. De eigenaar van het perceel kan het momenteel enkel bereiken via de weegbrug van het Agentschap Wegen en Verkeer en de overweg. Aan de zuidzijde van de spoorweg is deze eigendom volledig begrensd door andere eigendommen en niet bereikbaar via bijvoorbeeld de Hazewindestraat. Door de sluiting van de overweg zou het perceel dus volledig onbereikbaar worden", klinkt het in het advies.Voor de andere drie overwegingen is het advies resoluter in zijn afwijzing van de sluiting van de overwegen. "De overweg op de Hoge Akkerweg bedient twee woningen en biedt een fietsverbinding tussen de Poperingseweg en de industriezone Hoge Akker. Infrabel wenst deze overweg volledig te supprimeren en stelt voor om de woningen bereikbaar te maken via de Porreyestraat. We stellen echter vast dat deze fietsdoorsteek frequent wordt gebruikt en nog aan belang zal winnen bij de uitbreiding van de industriezone. De omrijfactor bedraagt ongeveer 1,5 km indien de overweg wordt afgesloten. Het advies is dan ook negatief om deze overweg te supprimeren zonder alternatief aan te bieden voor de fietsers."In de De Montmorencystraat wil Infrabel een bebouwde eigendom aan de zuidkant van het spoor ontsluiten op de Bellestraat door een nieuwe weg aan te leggen. "De naastgelegen gronden zijn eigendom van het OCMW. Een van de gronden zou moeten doorsneden worden om de nieuwe weg te realiseren, wat leidt tot een waardevermindering. Ook moet een brug gerealiseerd worden over de Kemmelbeek. Deze aanpassingen zijn niet op korte termijn te realiseren, dus is het advies negatief."Ten slotte dreigt ook de overweg ter hoogte van de Casselstraat te verdwijnen. "Deze overweg is enkel bruikbaar voor voetgangers en fietsers en wordt gebruikt door bewoners van de Casselstraat. Het sluiten vande overweg zal een omrijfactor teweegbrengen variërend afhankelijk van de ligging van de betrokken woningen in de Casselstraat. Enkele jaren geleden werden het zebrapad over de Noorderring en de fietspaden langsheen de Noorderring gesupprimeerd door AWV. Er zijn momenteel dus geen veilige oversteekmogelijkheden aanwezig op de Noorderring. Het advies is negatief. Hoewel verkeerstechnisch mogelijk en gezien het ontbreken van een verkeersveilige oversteek, zal een sluiting een grote impact hebben op het dagdagelijkse leven van zo'n 35 gezinnen die in de Casselstraat wonen. Zij verliezen de kortste weg naar het centrum van Vlamertinge waar ze boodschappen doen, naar school gaan, sporten..."Ondanks het negatieve advies plant Infrabel om heel snel de overweg ter hoogte van de Casselstraat te sluiten. Aan de overweg hangt immers een bord dat ze gesloten wordt op 15 november. Ook op de website staat de sluiting aangegeven. "De overweg van de Casselstraat te Vlamertinge (Ieper) zal afgesloten worden. Veiligheid is namelijk onze prioriteit en daarom proberen we de plaatsen waar de weg de spoorweg kruist zoveel mogelijk te beperken. Verder zijn er aan de Noorderring geen veilige oversteekmogelijkheden aanwezig, waardoor deze overweg zijn nut verloren heeft", zegt Infrabel. Op de gemeenteraad drukte ook Stefaan Williams (CD&V) zijn bezorgdheid uit over de sluiting van de overwegen. "35 gezinnen worden zonder boe of bah afgesneden van het dorpsleven en dat door een bedrijf dat er eigenlijk voor moet zorgen dat mensen minder de auto nemen", aldus Williams. "Het mag dan ook niet stoppen met dit advies. De burgemeester moet van haar mandaat als Vlaams Parlementslid gebruikmaken om verdere stappen te zetten.""Wij delen uw bezorgdheid", reageerde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "Gezien het juridisch statuut van de spoorwegovergangen is een akkoord van de lokale overheid juridisch niet noodzakelijk. Elke overheid kan autonoom beslissen over het openbaar domein dat door haar wordt beheerd. In dit geval behoort het beheer van de spoorweg en de zijbermen tot het openbaar domein beheerd door Infrabel. Het stadsbestuur kan met andere woorden niet verhinderen dat de overweg wordt gesloten. Toch vonden we het belangrijk om een - hopelijk unaniem - negatief advies te geven aan Infrabel. Vooral de sluiting van de overweg in de Casselstraat kan al op korte termijn gebeuren. We vragen dan ook op zijn minst dat de sluiting uitgesteld wordt zodat er een alternatief kan gezocht worden." (TOGH)