Donderdagavond kwam de gemeenteraad in Hooglede opnieuw samen. Oppositieraadslid Tomas De Meyer (N-VA/Plus) had in de vorige zitting geklaagd ov...

Donderdagavond kwam de gemeenteraad in Hooglede opnieuw samen. Oppositieraadslid Tomas De Meyer (N-VA/Plus) had in de vorige zitting geklaagd over de vuile invalsborden waarop wegenkaarten prijken. Die plakkaten worden nu gereinigd. Burgemeester Rita Demaré (CD&V) merkte fijntjes op dat die borden tijdens de vorige legislatuur, dus onder Tomas' bewind, ook al vervuild waren.Kristof Pillaert (N-VA) verweet schepen Rik Debeaussaert (SP.A) dan weer dat hij onvoldoende uitleg gaf betreffende de punten waarover gestemd diende te worden. Als reactie las Rik heel het technisch dossier voor. Toen Rik dit ook voor andere punten wilde doen, was de maat vol voor Tomas De Meyer en gaf hij Rik de volle laag: "Zeveraar!"(JD)