IN KAART Stevige inhaalbeweging voor onze laadinfrastructuur: 1.723 laadpunten bijgekomen

Als we aan dit tempo doordoen is de kans groot dat we de doelstelling van de Vlaamse regering tegen 2025 halen. © Geinz
Phebe Somers

In een jaar tijd zijn er in onze provincie 1.723 laadpunten voor elektrische voertuigen bijgekomen. Dat is een stijging met 70 procent. Aan dit tempo zijn we goed op weg om in 2025 de doelstellingen van de Vlaamse regering te halen. Ontdek via onze interactieve kaarten hoe gemakkelijk of moeilijk het is in jouw gemeente om een elektrische auto op te laden.

Het is al een lange weg geweest, de elektrificatie van ons wagenpark. In vijf jaar is het aantal publieke laadpunten in onze provincie al bijna vervijfvoudigd: van 318 naar 1.525. Maar het is vooral het aantal semi-publieke laadpalen dat fors toenam: van 1.250 in 2021 naar 2.709 in 2022, dat is meer dan een verdubbeling. Dat betekent dat onze provincie vandaag in totaal 4.234 laadpunten telt, terwijl dat er vorig jaar nog 2.511 waren. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). (lees verder onder de grafiek)

Inhaalbeweging

Met dat aantal zitten we iets boven het gemiddelde van de Vlaamse provincies. Enkel in Antwerpen en Oost-Vlaanderen staan ze verder met de laadinfrastructuur. Wanneer we inzoomen op onze provincie merken we op dat de laadcapaciteit aan onze kustlijn, in Zuid-West-Vlaanderen, de stad Brugge en regio Roeselare het hoogst is. (lees verder onder de kaart)

Vooral de semi-publieke laadpunten maakten het afgelopen jaar dus een serieuze inhaalbeweging. Dit zijn laadpalen die publiek toegankelijk zijn, maar op privaat domein staan zoals een parking van een supermarkt of bedrijf. Omdat die niet altijd beschikbaar zijn voor het grote publiek, tellen ze dus niet evenveel mee in de berekening van de te behalen doelstelling die de Vlaamse regering eerder formuleerde.

Op schema

Minister Lydia Peeters is alvast tevreden met deze evolutie.
Minister Lydia Peeters is alvast tevreden met deze evolutie. © gf

Onze provincie zou tegen 2025 over minstens 7.062 CPE moeten beschikken. CPE staat voor Charge Point Equivalent, of de exacte laadcapaciteit van de laadpunten. Een publieke laadpaal met een gewoon vermogen telt voor 1 CPE. Een semi-publieke telt slechts voor 0,5 CPE, omdat die niet altijd toegankelijk is. Anderzijds zijn (ultra)snelle laadpunten dan weer goed voor 5, 10 of zelfs 20 CPE, omdat die laadpalen meer auto’s in een kortere tijd kunnen opladen.

Met onze 4.234 laadpunten halen we nu een CPE van 3.816,5, iets meer dan de helft van het aantal dat we tegen 2025 moeten behalen. Als onze laadinfrastructuur vanaf nu evenveel groeit als in het afgelopen jaar, zullen we slagen in dat opzet. (lees verder onder de kaart)

Minister Lydia Peeters is er alvast gerust in. “Het uiteindelijke doel van de uitrol van de laadinfrastructuur is de bestuurders ontzorgen. We moeten hen het vertrouwen geven dat ze nabij kunnen laden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we onze ambitie van 35.000 (semi-)publieke laadpunten in Vlaanderen gaan halen. We sturen ook constant bij op basis van recente evoluties. Zo lanceer ik binnenkort een oproep die de uitrol van laadinfrastructuur voor (lichte) vracht moet stimuleren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.