Ook de nabijgelegen Staanijzerstraat aan de VBS van Wijtschate is opnieuw toegankelijk. "De Staanijzerstraat is nu éénrichtingsverkeer , er is een verhoogd versmald plateau ter hoogte van de school en tot aan het Sint-Medardusplein is de straat een fietsstraat," zegt de bevoegde schepen Dirk Baekelandt. "We zorgden zo voor een veiliger omgeving voor de schoolgaande jeugd en de bewoners."

De werken startten in de zomer van 2017. De bedoeling van deze werken is tweeërlei: de riolering wordt vernieuwd met gescheiden rioleringsstelsel voor zowat 300 woningen en de verkeersveiligheid wordt verhoogd. Door het stopzetten van de werken wordt de einddatum van mei van dit jaar niet gehaald. Nog voor het zomerverlof zou de laatste fase, de aanpak van het Sint-Medardusplein, moeten afgewerkt worden. Ook de Vierstraat wacht nog op een toplaag." De toplaag in de Vierstraat word maar aangelegd als het nieuw fietspad is aangelegd," weet de schepen. " Zo zal er geen beschadiging zijn aan het wegdek. Het is ook beter dat we eerst het Sint-Medardusplein afwerken zodat het asfalt dan mooi tegen het uitgewassen beton van Sint-Medardusplein kan gelegd worden."

(MD)

Ook de nabijgelegen Staanijzerstraat aan de VBS van Wijtschate is opnieuw toegankelijk. "De Staanijzerstraat is nu éénrichtingsverkeer , er is een verhoogd versmald plateau ter hoogte van de school en tot aan het Sint-Medardusplein is de straat een fietsstraat," zegt de bevoegde schepen Dirk Baekelandt. "We zorgden zo voor een veiliger omgeving voor de schoolgaande jeugd en de bewoners."De werken startten in de zomer van 2017. De bedoeling van deze werken is tweeërlei: de riolering wordt vernieuwd met gescheiden rioleringsstelsel voor zowat 300 woningen en de verkeersveiligheid wordt verhoogd. Door het stopzetten van de werken wordt de einddatum van mei van dit jaar niet gehaald. Nog voor het zomerverlof zou de laatste fase, de aanpak van het Sint-Medardusplein, moeten afgewerkt worden. Ook de Vierstraat wacht nog op een toplaag." De toplaag in de Vierstraat word maar aangelegd als het nieuw fietspad is aangelegd," weet de schepen. " Zo zal er geen beschadiging zijn aan het wegdek. Het is ook beter dat we eerst het Sint-Medardusplein afwerken zodat het asfalt dan mooi tegen het uitgewassen beton van Sint-Medardusplein kan gelegd worden."(MD)