In november 2019 diende de Ieperse Fietsersbond in de procedure voor een omgevingsvergunning voor de heraanleg van de Leet een bezwaarschrift in. Ondertussen antwoordde het stadsbestuur op de bezwaren en kende de vergunning toe.
...

In november 2019 diende de Ieperse Fietsersbond in de procedure voor een omgevingsvergunning voor de heraanleg van de Leet een bezwaarschrift in. Ondertussen antwoordde het stadsbestuur op de bezwaren en kende de vergunning toe. "Om het totaalproject niet in gevaar te brengen, zal Fietsersbond Ieper niet in beroep gaan tegen de vergunning", zegt voorzitter Johan Vanhaverbeke. "We zijn tevreden dat er in de vergunning zelf meer aandacht is voor het mobiliteitsaspect van de heraanleg dan in de aanvraag. In de reactie op onze bezwaren in verband met parkeren, verkeerscirculatie, STOP-principe... verwijst men voortdurend naar het nieuwe mobiliteitsplan en de geplande evaluatie van het parkeerbeleid. En uiteraard naar de 'verdampbaarheid' van de parkeerplaatsen. Het stadsbestuur hakt dus nu nog geen knopen door. In de praktijk kan de inrichting van de Leet dus nog wijzigen."Toch vroeg de Fietsersbond een gesprek met het stadsbestuur. "Er zitten nog zaken in de plannen die men beter meteen vermijdt", vervolgt Johan. "Er moesten voor het nieuwe stadsbestuur extra parkeerplaatsen op het Vandepeereboomplein komen. Het gevolg hiervan is dat er een parkeerstrook aan de linkerkant komt waar wagens schuin kunnen parkeren. Dat is gevaarlijk voor fietsers. De nieuwe weg is éénrichtingsverkeer voor wagens maar fietsers mogen in beide richtingen fietsen. Als een wagen echter achteruit uit zijn parkeerplaats aan de linkerkant rijdt, dan heeft hij moeilijk of zelfs geen zicht op de fietsers uit tegengestelde richting.""VIAS Institute, het vroegere BIVV, schrijft hierover in zijn richtlijnen letterlijk: 'Om al deze redenen dient het voorwaarts haaks- en schuinparkeren in BEV-straten afgeraden te worden, vooral het links haaks- en schuinparkeren'. Dat was dus een belangrijk element in onze vragen richting het stadsbestuur."De Fietsersbond haalde ook de voorziene goten met opstaande randen aan. "Dat is gevaarlijk voor valpartijen als fietsers moeten uitwijken. We bezorgden foto's van hoe de aanleg ook anders kan. Men heeft beloofd dit te bekijken. Een ander paar mouwen was echter de discussie over het schuinparkeren: gezien haar standpunt - minder parkeerplaatsen zijn taboe - wil het Ieperse bestuur sowieso niet afwijken van het schuinparkeren. Iets meer ruimte om uit te rijden en fietssilhouetten op het wegdek blijken het hoogst haalbare. Dat is beter dan niets, maar toch onvoldoende vrezen we."Toch zal de Fietsersbond niet in beroep gaan. "We willen dit project niet gijzelen door het maanden te vertragen. De omgeving heeft dringend nood aan een verfraaiing en verbetering. Maar laat één ding duidelijk zijn: we zullen blijven ijveren voor een andere mobiliteit in de stad. Intussen rekenen we erop dat de schuine parkeerplaatsen op de vernieuwde Leet snel zullen verdampen", besluit Johan Vanhaverbeke."Fietsveiligheid is voor de meerderheid steeds een belangrijk aandachtspunt geweest bij het dossier De Leet", reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "Zo zullen de gelijkgrondse en vlakke ondergrond over de twee pleinen zorgen voor optimaal fietscomfort. Het overleg dat we hadden met de fietsersbond verliep constructief, we zijn aan de slag gegaan met de opmerkingen. Enkele zaken worden onderzocht, zoals het optimaliseren van de afwateringsgoot en het voorzien van meer afstand tussen parkeerstroken en rijbaan.""Een fietsvriendelijk beleid en het stimuleren om vaker de fiets te nemen, is een expliciet engagement in onze beleidsnota en meerjarenplan. We investeren in een inhaalbeweging voor het herstel van voet- en fietspaden, we deden al aanpassingen voor de fietsveiligheid in onder meer de Meenseweg, de aanleg van fietscomfortstroken op de Grote Markt staat gepland... Een fietsvriendelijk beleid zal ook een hoofdpijler vormen van ons nieuw mobiliteitsplan en daarbij zullen we zeker ook de Fietsersbond en alle Ieperlingen betrekken." (TOGH)