Volgens de Fietsersbond is het dossier onvoldoende gestoffeerd en gemotiveerd om een omgevingsvergunning voor af te leveren. Er zijn volgens de vereniging bijvoorbeeld geen telgegevens in verband met het aantal weggebruikers. Daarnaast bevat het dossier heel wat onduidelijkheden.
...

Volgens de Fietsersbond is het dossier onvoldoende gestoffeerd en gemotiveerd om een omgevingsvergunning voor af te leveren. Er zijn volgens de vereniging bijvoorbeeld geen telgegevens in verband met het aantal weggebruikers. Daarnaast bevat het dossier heel wat onduidelijkheden."Wat bijvoorbeeld niet duidelijk is, is waarom er geen parkeerbalans opgenomen is", zegt voorzitter Johan Vanhaverbeke. "Volgens eigen raming van de Fietsersbond zouden in het huidige ontwerp 57 parkeerplaatsen meer opgenomen zijn, dan in het voorontwerp. Nochtans zouden de 200 extra gerealiseerde parkeerplaatsen op het Minneplein deze 57 ruimschoots kunnen compenseren. Uit onze vaststellingen blijkt dat er in die omgeving, behalve bij grote evenementen en op een marktdag met mooi weer, geen parkeerproblemen zijn. Daarvoor zijn andere oplossingen mogelijk dan een structureel hoog aantal parkeerplaatsen dat doordeweeks onderbenut wordt."Volgens de Fietsersbond is dit morsen met de schaarse openbare ruimte. "De oude parkeervisie, die nog altijd van toepassing is, focust op vlot bereikbare randparkings om geen onnodig autoverkeer in het hart van de stad te trekken. Dit ontwerp breekt duidelijk met die visie. Des te problematisch dus dat er nog geen nieuwe visie is", klinkt het.Ook wat betreft verkeerscirculatie is er een gebrek aan visie volgens de Fietsersbond. "In de verantwoordingsnota bij het dossier is niets opgenomen over de verkeerscirculatie in de stad. Nochtans speelt De Leet een belangrijke rol in het geheel van de Ieperse mobiliteit", zegt Jeroen Pollet. "Bepaalde keuzes vandaag kunnen ervoor zorgen dat het nieuw op te maken mobiliteitsplan al gehypothekeerd is: met deze inrichting zijn bepaalde opties bij voorbaat uitgesloten. Daarnaast: hoe zorg je ervoor dat je de Grote Markt, Rijselstraat, Neermarkt en Boterstraat niet overbelast met parkeerverkeer richting de Leet als je van de Elverdingestraat een éénrichtingsstraat maakt? Het ware dus beter dat er eerst een nieuw mobiliteitsplan is. Exemplarisch is de vermelding dat de toeristenbussen na de heraanleg halt zullen houden op de Grote Markt. Bij navraag kon niemand vertellen waar dat dan precies zou zijn."Ten slotte vreest de Ieperse Fietsersbond een gebrek aan fietscomfort en -veiligheid. "De maatvoering en uitwerking van de rijweg op het Vandepeerboomplein is precies dezelfde als in de Boterstraat", vervolgt Johan Vanhaverbeke. "Veel fietsers vinden de Boterstraat echter niet veilig: angst om te vallen bij het wegdrummen door de auto's. Bovendien zal het nog onveiliger zijn dan in de Boterstraat door schuingeparkeerde auto's op de linkerkant die achteruit moeten uitrijden als ze hun parking verlaten. Op de rechterkant heb je dan de shop-and-go-zone die de uitwijkmogelijkheid voor de fietser bij gevaarlijke situaties verhindert. Het zogenaamde én-én-verhaal - én auto's én fietsers, zonder prioritisering - zorgt ervoor dat het recht van de sterkste, dus de auto, geldt. Dit zet het decretaal bepaalde STOP-principe (prioriteitsvolgorde Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Privévervoer, red.) - zonder motivatie - op zijn kop. De Fietsersbond vreest dus dat deze inrichting mensen niet zal stimuleren om de fiets te nemen, integendeel ... Waarom geen fietsstraat of winkelerf ? Niet langer koning auto, maar de auto welkom als gast in de binnenstad, op het tempo van de zwakke weggebruiker." (TOGH)