"We zullen inspraakmomenten voor iedere inwoner organiseren", legt...

"We zullen inspraakmomenten voor iedere inwoner organiseren", legt OCMW-voorzitster Tessa Vandewalle uit. "Dit doen we al in september per deelgemeente en schoolomgeving. In de Terreststraat zal vanaf volgend schooljaar gebruik gemaakt worden van twee verschillende schoolpoorten en twee veilige overgangen met zebrapaden."(DCJ)