De werken kaderen in een betere verbinding voor de scheepvaart met grotere boten tot 4.400 ton en een lengte van 180 meter. De boten zullen elkaar ook kunnen kruisen. De Leie wordt rechtgetrokken en uitgediept op het grondge...

De werken kaderen in een betere verbinding voor de scheepvaart met grotere boten tot 4.400 ton en een lengte van 180 meter. De boten zullen elkaar ook kunnen kruisen. De Leie wordt rechtgetrokken en uitgediept op het grondgebied van Komen-Waasten. Tijdens de werken wordt meteen ook gezorgd voor recreatie met de aanleg van een groenpark van 7 hectare, fietspaden, een voetpad en rijweg naast het nieuwe traject en onder de grensbrug. De minister aanhoorde ook de kreet om over de rivier twee kleine bruggen te leggen voor voetgangers en fietsers, één in Komen en één in Le Bizet teneinde makkelijker bij de buren in Frankrijk te kunnen komen en andersom.De werken moeten de verbinding Seine-Schelde verbeteren voor de drukkere binnenscheepvaart en voor een vlottere doortocht zorgen. Er waren alvast woorden van lof van de minister voor het gemeentebestuur omdat ze ondanks de crisis hun stad met 20.000 inwoners meer dan op de kaart willen zetten met een bloeiend bedrijfsleven en sportieve en recreatieve ontspanning willen bieden over de grenzen heen en met uitgestoken hand kijken naar Vlaanderen en Frankrijk.(ZB)