"Dan hebben we maar zelf voor alternatieve fietsverbindingen gezorgd door een netwerk uit te bouwen bewegwijzerd met 120 aanwijzingsborden," zegt schepen van fiets Dirk Baekelandt. De veilige fietsroutes tussen de dorpen worden aangeduid op een kaart die op de gemeentelijke website en de website van de dienst toerisme verschijnt.
...

"Dan hebben we maar zelf voor alternatieve fietsverbindingen gezorgd door een netwerk uit te bouwen bewegwijzerd met 120 aanwijzingsborden," zegt schepen van fiets Dirk Baekelandt. De veilige fietsroutes tussen de dorpen worden aangeduid op een kaart die op de gemeentelijke website en de website van de dienst toerisme verschijnt.De gemeente Heuvelland zet sterk in op het promoten van het gebruik van de fiets, zowel functioneel als recreatief. "Dit vereist dan logischerwijs ook veilige fietsvoorzieningen. Waar mogelijk wordt hieraan gewerkt door de aanleg van gescheiden fietspaden langs de hoofdwegen, al dan niet met eigen middelen. In samenspraak met de werkgroep Fiets werd een netwerk van de veiligste, evidentste en kortste alternatieven uitgewerkt. Deze dorp-dorp verbindingen dienen vooral voor de functionele verplaatsingen, daarnaast dienen ze uiteraard ook de recreatieve fietser," duidt de Heuvellandse schepen van Fiets. Het netwerk wordt ook bewegwijzerd. "Hiervoor werden een 120-tal borden aangekocht. Dit zijn de gebruikelijke functionele fietsverbindingsborden; met blauwe achtergrond. De kerk van elk dorp wordt als centraal punt gezien, van hieruit is telkens het eerste bord richting buurgemeente, mét kilometervermelding te zien. Vervolgens wordt onderweg iedere richtingswijziging aangeduid, dan zonder kilometervermelding." De alternatieve fietsverbindingen krijgen ook een veilige ingreep waar nodig. "Dergelijke ingrepen kunnen gaan van het voorzien van signalisatie, het verlagen van het snelheidsregime, het aanbrengen van fietssuggestiestroken, de aanleg van vertragende inrichtingen tot het knippen voor autoverkeer waar mogelijk."(MD)