Men voorziet op verschillende plaatsen Shop&Go-parkeerplaatsen voor gratis ultrakort parkeren...

Men voorziet op verschillende plaatsen Shop&Go-parkeerplaatsen voor gratis ultrakort parkeren. Een sensor op de grond waakt erover dat je de 30 minuten niet overschrijdt. Op een pas aangelegde Shop&Go-parkeerplaats staan nu ook fietsnieten. De Heulenaars vragen zich af wie daar mag parkeren: de auto of de fietser? "Dit is nu eens een plaats voor wildparkeren", zegt een buurtbewoner. Door dit grappig misverstand zijn de Heulenaars een Heulse stoot rijker.(CHH)