https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Het dak op de E17 in Kortrijk duikt opnieuw op

De overkapping van de E17 tussen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost wordt in het licht van K-R8 ‘volwaardig onderzocht’.© PHK
De overkapping van de E17 tussen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost wordt in het licht van K-R8 ‘volwaardig onderzocht’.© PHK
Olaf Verhaeghe

In de verfijnde startnota van het GRUP K-R8, het grootschalige project dat de leefbaarheid in de omgeving van Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost moet verhogen, duikt de overkapping van de E17 opnieuw op. “De piste om de E17 en/of de R8 te overkappen moet volwaardig onderzocht worden”, klinkt het. Nieuw is het idee allerminst, lokale politici tonen zich al langer voorstander. Ook een snelheidsverlaging naar 90 kilometer per uur wordt grondig bekeken.

Komt er dan toch een dak op de E17 tussen Kortrijk Xpo en de afrit aan Cowboy Henk? De kans bestaat. In de verfijnde startnota voor het GRUP K-R8 is grondig onderzoek naar de overkapping van de E17 tussen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost opgenomen. Het hoofdscenario is het nog lang niet, maar de piste om de E17 en/of de R8 te overkappen moet volgens de Vlaamse regering wel volwaardig onderzocht worden als mogelijk alternatief.

Niet eerste keer

Die overkapping, over iets meer dan 1 kilometer en zo’n 100 meter breed, wordt al langer door de Kortrijkse politiek als mogelijke oplossing voor de leefbaarheid in de omgeving van de snelweg op tafel gelegd. Stefaan De Clerck, voormalig gemeenteraadslid voor CD&V, lanceerde het idee al in 2012. “Broodnodig om het fijn stof terug te dringen en het stadscentrum en Hoog Kortrijk beter met elkaar te verbinden”, opperde hij toen.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zette ook SP.A in op het ‘Park17’, een groot park op het dak boven de snelweg. “Die E17 loopt nu midden door een woongebied met 10.000 mensen loopt”, stelde Philippe De Coene, toen lijsttrekker, vandaag schepen in Kortrijk. “Het project is in onze ogen haalbaar, als de wil er is. Net zoals bij de Leiewerken kan de stad een deel van de werken mee financieren.” Coalitiepartners Team Burgemeester en N-VA waren voorzichtiger, oppositiepartijen Groen en Vlaams-Belang sloten zich wel volmondig aan.

SP.A Kortrijk ziet in Park17, op het dak boven de E17, een nieuwe groene long voor Kortrijk.©Olaf Verhaeghe gf
SP.A Kortrijk ziet in Park17, op het dak boven de E17, een nieuwe groene long voor Kortrijk.©Olaf Verhaeghe gf

Het onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid voor de overkapping komt er nadat de vraag op eerdere inspraakmomenten meermaals naar boven kwam. Gemakkelijk wordt het voorzien van een tunnel niet, aangezien de Europese richtlijnen voor tunnelveiligheid vrij strenge eisen stellen.

De mogelijkheden voor een dak op de E17 hangen bovendien ook af van de vereiste aanpassingen aan de bestaande verkeerscomplexen. En in het milieueffectenonderzoek zal worden nagegaan wat de effecten op vlak van de luchtkwaliteit zijn. Ter hoogte van de tunnelmonden zal de luchtkwaliteit sowieso slechter worden. Tot slot is er ook de prijs: volgens SP.A Kortrijk moet die op zo’n 150 à 180 miljoen euro worden geschat, eerder gaf het Agentschap Wegen en Verkeer aan dat het om zeker 225 miljoen euro gaat.

Maximum 90 per uur?

Naast de overkapping wordt ook de maximumsnelheid op de E17 onder de loep genomen. Oppositiepartij Groen pleitte recent nog om op alle snelwegen in de omgeving van Kortrijk nog maximaal 90 kilometer per uur toe te laten. Drie jaar geleden schakelde Wegen en Verkeer op de R8 al terug naar 90 per uur, maar Groen wil dus verder gaan. Autobestuurders zouden nog 90 kilometer per uur mogen rijden, vrachtwagens maximaal 70 per uur.

In maart vorig jaar gaf Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) echter aan geen voorstander te zijn van een lagere maximumsnelheid op de E17. “De snelheidsregimes moeten zo eenduidig en uniform mogelijk zijn”, zei ze in de Comissie Mobiliteit en Openbare Werken na een vraag van Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). Toch laat de verfijnde startnota van K-R8 een opening. “De gevraagde snelheidsverlaging kan overwogen worden indien objectieve criteria aantonen dat dit aangewezen is”, staat te lezen. Die objectieve criteria focussen op luchtkwaliteit en het effect op de geluidsoverlast.

Het verdere onderzoek moet aantonen wat de mogelijke snelheidsverlaging betekent voor de doorstroming, verkeersveiligheid, ruimtelijke en milieu-impact en leefbaarheid. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen de bevoegde minister en de Vlaamse regering een beslissing moeten nemen over het al dan niet verlagen van de maximumsnelheid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.