"In de nieuwe ontwerpen wordt er grote aandacht besteed aan de veiligheid van voetgangers en fietsers", zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme. "Daarnaast is het ondergronds brengen van de zogenoemde nutsleidingen sterk bepalend voor het straatbeeld. De verouderde betonpalen voor de elektriciteitsleidingen worden verwijderd en de palen met oude straatlampen ma...

"In de nieuwe ontwerpen wordt er grote aandacht besteed aan de veiligheid van voetgangers en fietsers", zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme. "Daarnaast is het ondergronds brengen van de zogenoemde nutsleidingen sterk bepalend voor het straatbeeld. De verouderde betonpalen voor de elektriciteitsleidingen worden verwijderd en de palen met oude straatlampen maken plaats voor hedendaagse exemplaren met energiezuinige armaturen. De nieuwe verlichting zal bijdragen aan een uniforme lichtkwaliteit in de straten en uiteraard aan de verkeersveiligheid. We zullen de palen vanzelfsprekend zo inplanten dat ze het doorgaande voetgangersverkeer en/of de uitritten van de woningen niet hinderen. Alles zal zo oordeelkundig mogelijk uitgevoerd worden."De opstart van het ondergronds brengen van de nutsleidingen zal in de Koolskampstraat starten: vanaf de Schavelarestraat tot aan de Tulpenstraat. Per segment zal de werf opschuiven. Voor elke volgende fase zullen de bewoners op tijd te horen krijgen wat de precieze timing is. Zo kunnen ze zich er enigszins op voorbereiden."Eenmaal de nutsmaatschappijen voldoende voorsprong hebben op wat de eigenlijke aanleg van de rioleringen en het wegdek moet worden, zal hoofdaannemer Vuylsteke weer in actie schieten voor de uiteindelijke renovatie van de straten", aldus nog schepen Blomme. "Momenteel bereidt hij zijn fasering voor en kijkt hoe hij alles het best aanpakt. We houden de timing nauwgezet in het oog naar omleidingen en dergelijke toe. We zullen in geen geval alle straten ineens afsluiten. Dat zou niet verstandig zijn. We proberen zo weinig mogelijk hinder voor de bewoners te veroorzaken."De kostprijs voor het ondergronds brengen van de leidingen in de Koolskampstraat, Parkstraat, Koddaardstraat en het resterende deel in de Bollestraat bedraagt 206.500 euro, btw inbegrepen.