Er werden in de voorbije maanden al enkele ingrepen uitgevoerd om de fietsveiligheid te verhogen in De Haan. Zo liet het college van burgemeester en schepenen eerder dit jaar twee fietssuggestiestroken in thermoplast aanleggen in de Nieuwe Steenweg tussen de Blauwe Hoevelaan en het kruispunt met de Bredeweg.
...

Er werden in de voorbije maanden al enkele ingrepen uitgevoerd om de fietsveiligheid te verhogen in De Haan. Zo liet het college van burgemeester en schepenen eerder dit jaar twee fietssuggestiestroken in thermoplast aanleggen in de Nieuwe Steenweg tussen de Blauwe Hoevelaan en het kruispunt met de Bredeweg.Begin deze week werden ook een vooropstelstrook voor fietsers, fietspaden en fietssuggestiestroken aangelegd in de Marktstraat en Wenduinesteenweg die aansluiten op het bestaande dubbelrichtingsfietspad in de Wenduinesteenweg. "Ook bij de binnenkort op te starten werken voor de heraanleg van Vosseslag wordt een dubbelrichtingsfietpad voorzien. De eerste fase van de werken start dit najaar", zegt De Soete. In de eerste fase zal het deel van kruispunt Vosseslag - Batterijstraat richting Driftweg tot aan hoeve Het Vossenerf worden aangepakt en de Mispelburgstraat. Deze fase start midden november en loopt tot en met juli 2021. In de zomermaanden wordt de toegankelijkheid van de Vosseslag, die een toeristische deelgemeente is, verzekerd. De tweede fase wordt aangevat in september 2021 tot en met juli 2022. Dan wordt het andere deel van Vosseslag, de Katterekenlaan en de Mezenlaan aangepakt. Deze werken zullen twee jaar duren.In een laatste fase wordt de sanering van de polderwaterloop, die door camping Lispanne loopt, voorzien doch dit zal nog weinig hinder teweegbrengen gezien die werken voornamelijk op de site van de camping worden uitgevoerd.Er zijn ook werken gepland in de Grotestraat. "Deze straat wordt ingericht als veilige schoolomgeving en fietsvriendelijke straat.""Bedoeling is om eenrichtingsverkeer te voorzien in het deel tussen de Stationsstraat en de Duinenweg. De keuze voor welke richting werd onderworpen aan een proefproject dat momenteel nog steeds loopt. Het college zal eind september, na evaluatie van het proefproject, de definitieve keuze maken."In de Grotestraat zal ook een fietspad voorzien worden. Op heden werden reeds fietssuggestiestroken aangelegd in de Nieuwe Steenweg, deel Blauwe Hoevelaan tot de Grotestraat, die zullen aansluiten op de her aan te leggen Grotestraat. Ook het kruispunt met de Warvinge wordt aangepakt. Deze is op vandaag gevaarlijk voor fietsers. Ook de Grotestraat deel Warvinge richting Zuienkerke wordt later aangepakt met veilige fietspaden."De Katterekelaan en Mispelburgstraat worden verder nog woonerfzones met de nadruk op veilig wonen, fietsen, wandelen en spelen en met beperking van de snelheid tot stapvoets rijden", zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Marleen De Soete nog. (Leen Belpaeme)