Harelbeke investeert al geruime tijd in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad. "De huisvesting van de toekomst houdt rekening met een groeiende bevolking. Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer natuur en groen. Degelijk openbaar vervoer en duurzame mobiliteit bieden een antwoord op verkeersvervuiling", zegt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen). "Het actieplan is de transitie inzetten naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt."
...

Harelbeke investeert al geruime tijd in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad. "De huisvesting van de toekomst houdt rekening met een groeiende bevolking. Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer natuur en groen. Degelijk openbaar vervoer en duurzame mobiliteit bieden een antwoord op verkeersvervuiling", zegt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen). "Het actieplan is de transitie inzetten naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt."Rond duurzame mobiliteit zijn er al een aantal beleidsdoelen opgenomen. Een onderdeel van duurzame mobiliteit zijn deelfietsen. "Het station in Harelbeke is een ideale locatie om deelfietsen te plaatsen. Het moedigt de mensen aan het grootste gedeelte van hun verplaatsing met het openbaar vervoer af te leggen, of om aan de rand van de gemeente te parkeren en autoloos de laatste kilometers te overbruggen", gaat Tijs Naert verder. "Een heel gekend deelfietsensysteem is Blue-Bike. Het is uniek aan treinstations, haltes van De Lijn en park-and-rides. Met één lidmaatschap of een aangekocht ticket hebben Blue-Bikeklanten 24 op 7 tegen een zeer lage prijs toegang tot de deelfietsen. Ze zijn op alle vlakken perfect geïntegreerd met het openbaar vervoer."Het standaardtarief bedraagt 3,15 euro per ontlening van maximaal 24 uur. De stad Harelbeke verstrekt net als de Vlaamse overheid een korting van 1 euro per effectieve ontlening van 24 uur. Oppositiepartij Open VLD heeft daar bedenkingen bij. "Harelbeke investeert de komende vijf jaar circa 10.200 euro - opstartkosten en de tegemoetkoming van 1 euro bij ontlening van 24 uur niet meegerekend - om deelfietsen te plaatsen aan het stationsplein. Op het eerste gezicht een goede zaak maar het gaat maar om twaalf fietsen. Dat komt neer op 850 euro per fiets per jaar of na vijf jaar 4.250 euro per fiets. Het is met een onderhoudscontract maar het blijft een groot bedrag. We vragen ons af of andere alternatieven rond deelfietsen voldoende zijn onderzocht", zegt raadslid Wouter Bouckaert. "Deze deelfietsen worden enkel voorzien aan het station. Wat met de deelgemeenten? Met de installatie aan het station wordt een gedeelte van de bestaande fietsstalling opgeofferd. Er is nu al een nijpend tekort aan fietsstallingen. Waarom kon dit concept niet uitgerold worden samen met de buurgemeenten? We zullen ons bij de stemming onthouden."Schepen Naert sust: "In die som zitten ook werkingstoelages en beheers- en onderhoudskosten. Naarmate we meer fietsen huren, wordt de huurprijs ook goedkoper. Het is de bedoeling dat we dit project opentrekken naar bedrijven voor woonwerkverkeer en studenten en gewone fietsers die bijvoorbeeld verder weg willen of moeten", duidt de schepen. "Er zijn ook gesprekken gestart met de buurtgemeenten en zelfs uit de regio. Het project kan zelfs door de provincie lopen."