"De straat wordt volledig vernieuwd vanaf de Watertoren tot aan de rotonde van 't Leeuwke", verduidelijkt schepen van Mobiliteit Philip Himpe. "Naast een nieuwe fietsbrug over de E17, wordt ook de voorrang aan het kruispunt met de Wortegemseweg gewijzigd. De voorrang vanuit de Franklin Rooseveltlaan wordt opgeheven en vervangen voor wie vanuit de Wortegemseweg komt. Twee verkeersdrempels en rode markeringen aan het kruispunt met de Brouwerijstraat en met de Potegemstraat moeten snelheidsduivels ontmoedigen. Op die manier wordt vooral ook gehoopt het sluipverkeer sterk te doen afnemen. Nogal wat schoolgaande jeugd en mensen die in het centru...

"De straat wordt volledig vernieuwd vanaf de Watertoren tot aan de rotonde van 't Leeuwke", verduidelijkt schepen van Mobiliteit Philip Himpe. "Naast een nieuwe fietsbrug over de E17, wordt ook de voorrang aan het kruispunt met de Wortegemseweg gewijzigd. De voorrang vanuit de Franklin Rooseveltlaan wordt opgeheven en vervangen voor wie vanuit de Wortegemseweg komt. Twee verkeersdrempels en rode markeringen aan het kruispunt met de Brouwerijstraat en met de Potegemstraat moeten snelheidsduivels ontmoedigen. Op die manier wordt vooral ook gehoopt het sluipverkeer sterk te doen afnemen. Nogal wat schoolgaande jeugd en mensen die in het centrum werken, gebruiken de Franklin Rooseveltlaan in plaats van de ring ronde Waregem. Er komen ook groene accenten met bomen in de parkeerstroken, afscherming van de fietspaden met grassen en voldoende ruimte voor de infiltratie van oppervlaktewater. De geraamde kostprijs bedraagt 1,7 miljoen euro.""We kregen inzage in het project", vertelt Thomas Bracke van de gelijknamige fijnbakkerij. "Het wordt supermooi en veilig. In beide richtingen komen er vrijliggende fietspaden met een stoep. De weg zal daardoor een pak smaller worden.""Uiteraard zullen we een hele poos ongemakken kennen en moeilijk of zelfs op bepaalde momenten niet bereikbaar zijn. We vernamen dat de werken tussen het kruispunt van 't Leeuwke en de Vredestraat in één fase zouden worden aangevat en zo'n zes maanden zouden duren. We zijn in onderhandeling met verschillende aannemers en het Waregemse stadsbestuur om dit te ontdubbelen in een eerste fase van 't Leeuwke tot aan de Huyslaan en in een tweede periode van de Huyslaan tot aan de Vredestraat. Dit zou de grootste hinder tot drie maand kunnen herleiden. We zullen in elk geval omleiding voorzien via de Potegemstraat, vanwaar onze klanten de bakkerij dan te voet kunnen bereiken. In geen geval overwegen we om tijdelijk een pop-up te voorzien op een andere locatie. Dit is vooral technisch niet haalbaar voor een hopelijk al bij al toch kleine periode."Fietsers dienen mekaar dus niet meer te dwarsen op één smal pad maar krijgen een aparte strook in beide richtingen. Dit moet vooral de veiligheid ten goede komen, want nu moeten tweewielers vaak heksentoeren uithalen wanneer ze op een smalle strook mekaar moeten voorbijsteken. Vanaf de nieuwe fietsersbrug over de E17 zullen tweewielers op een aangename en vooral veilige manier het centrum van Waregem kunnen bereiken. Het fietspad wordt gescheiden van de rijweg met een hoge opstand en aan één zijde komt er een volwaardig voetpad. Vooral de smallere rijweg en verkeersplateaus op alle kruispunten moeten het autoverkeer doen remmen."In principe wordt niet alleen het wegdek maar ook de rioleringen vernieuwd", vervolgt Philip. "In dat geval starten de werken reeds in het najaar van 2020. Als blijkt dat alleen het wegdek moet worden aangepakt, beginnen de aannemers pas in het voorjaar van 2021.""Tijdens een infosessie hebben we de bewoners en handelaars uitgelegd dat er nu al kleine voorbereidende werken zullen aanvatten. De algemene teneur bij handelaars en bewoners is positief." (PNW)