Er zijn 21 werkdagen voorzien. Om de totale duurtijd te beperken wordt er 7 op 7 en 24 op 24 gewerkt. Indien de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werken tegen maandag 30 juni afgerond zijn. Op maan...

Er zijn 21 werkdagen voorzien. Om de totale duurtijd te beperken wordt er 7 op 7 en 24 op 24 gewerkt. Indien de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werken tegen maandag 30 juni afgerond zijn. Op maandag 26 mei startten reeds de voorbereidende werken. De eigenlijke werken starten op dinsdag 10 juni vanaf 9 uur. Deze zullen grote hinder veroorzaken.De werken zullen de toplaag en onderlagen in de asfaltverharding vernieuwen van de fundering van de E403 in de richting van Kortrijk. De volledige breedte van de weg wordt aangepakt. In de middenberm worden nieuwe betonnen stootbanden geplaatst. De werfzone bevindt zich tussen kilometerpunt 66,25 en 63,35. Dit is vlak na de verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge tot vlak voor het op- en afrittencomplex 11 in Ruddervoorde. Met behulp van doorsteken wordt het verkeer richting Kortrijk op het wegvak richting Brugge gebracht. Hierdoor zal er in beide richtingen slechts één rijstrook ter beschikking zijn. Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Brugsch Handelsblad