De grote berg aarde bevindt zich op de plaats waar het nieuw gemeenschapscentrum komt, tussen café 't Smiske en Triamant. "Van een officiële aanvraag noch toelating heb ik geen weet", aldus burgemeester Youro Casier (SP.A). "De aarde is afkomstig van twee werven in de Stamp...

De grote berg aarde bevindt zich op de plaats waar het nieuw gemeenschapscentrum komt, tussen café 't Smiske en Triamant. "Van een officiële aanvraag noch toelating heb ik geen weet", aldus burgemeester Youro Casier (SP.A). "De aarde is afkomstig van twee werven in de Stampkotstraat en wijk Witte Poort. Volgens de gegevens waarover ik beschik, zou de aarde normaal gezien begin mei weg zijn.""Er komt daar altijd maar aarde bij", aldus gemeenteraadslid Sanne Vantomme (N-VA). "Bij aanhoudend droog weer belandt er stof op de auto's op de parking van de woonbuurt Triamant. Bovendien ligt een deel van de gracht door die aarde helemaal dicht. Wat gaat er op die plek gebeuren als het hard gaat regenen?""Al sedert de vorige legislatuur zijn er klachten over het zwaar vervoer in de Wervikstraat. Er geldt daar een tonnagebeperking. Voor de wegen- en rioleringswerken in de Stampkotstraat moet de aannemer maar een andere oplossing zoeken. Nu organiseert de stad zelf dat het zwaar verkeer vanuit de Stampkotstraat dwars door de dorpskom van Geluwe moet."De grote berg aarde nodigt vanzelfsprekend kinderen uit om daarop te spelen. Kinderen schatten evenwel het gevaar niet altijd in. "De melding van spelende kinderen heb ik ook ontvangen en contacteerde de aannemer", aldus de burgemeester. "Hij zal de nodige signalisatie plaatsen." Ondertussen is dit al gebeurd. (EDB)