Grondige veranderingen op Konterdam in Oostende om schoolomgeving veiliger te maken

De Sint-Lodewijksschool wacht al 15 jaar op een veiliger schoolomgeving. © efo
Edwin Fontaine
Edwin Fontaine Medewerker KW

Vanaf 3 mei worden in de buurt van de Sint-Lodewijksschool in de Konterdam een hele reeks maatregelen van kracht die de schoolomgeving veiliger moeten maken. Stad, school, politie en het Agentschap Wegen en Verkeer werken samen.

Oostende lanceerde twee jaar geleden het project ‘Veilige Schoolomgevingen’. De Sint-Lodewijksschool (Lodo) zat in de eerste golf maar omdat het project voor hen zo uitgebreid was en een hele reeks maatregelen moesten genomen worden, bleef het wachten tot nu voor een invulling. “Onze school telt 465 leerlingen en uit een bevraging van de ouders bleek dat de meeste vragende partij zijn voor een veiligere schoolomgeving. We vragen daar trouwens al 15 jaar om”, zegt directeur Alexandre Vercruysse. “Veel ouders hebben een onveilig gevoel aan de schoolpoort en zijn daarom geneigd hun kinderen met de auto naar school te brengen. Net dat zorgt voor meer drukte en wagens tijdens de schoolspits. Dit actieplan wil dat doorbreken en de veiligheid centraal stellen van de kinderen die te voet of per fiets naar school komen.” Het lijkt logisch, maar zal voor veel ouders een flinke aanpassing vragen.

Mix van maatregelen

De school focust op het sensibiliseren van kinderen en ouders : iedereen kreeg een folder mee met de maatregelen. Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) : “De maatregelen bestaat uit een grote schoolstraatzone, fietsstraten en extra zoen- en vroemzones. Voor de schoolstraatzone worden de straten rondom de school op de drukste momenten afgesloten voor het verkeer. Wagens die zich in de zone bevinden, kunnen wel nog de zone verlaten maar gedurende telkens een half uur bij de schoolstart en het schooleinde worden de straten door de school afgesloten.”

Het gaat om een proefopstelling voor 6 maanden (van mei tot de zomer en van september tot eind 2022) waarbij de Nieuwedokstraaty (tussen Muntstraat en Guido Gezellestraat) de Guido Gezellestraat,A.Beernaertstraat, Sint-Jorisstraat, Sint Lodewijkstraat, Sint-Annastraat en een deel van de Kerklaan afgesloten wordt. “Om die hele zone af te sluiten, moeten we slechts op twee plaatsen aan afsluiting plaatsen”, luidt het. Die maatregel zal eind 2022 geëvalueerd worden.

Fietsstraten en zoenzones

Een groot deel van de zone rond de school wordt fietsstraat. Björn Anseeuw: “Daar mogen auto’s maximaalm 30 km per uur en mogen ze de fietsers niet inhalen. Die mogen de hele breedte van de straat gebruiken. Die inrichting wordt permanent in de Guido Gezellestraat, Beernaerstraat, Nieuwelangestraat en de Nieuwedokstraat en is niet gebonden aan de schooluren.”

Er komen ook twee zones waar ouders kunnen parkeren : voor de jongste kinderen wordt dat een zone op het Kerkplein, op 70 meter afstand van de ingang van de school. “De huidige zoen- en vroemzones aan de schoolpoort worden weggenomen en teruggegeven aan de buurt”, zegt de directeur. Een tweede zoen- en vroemzone komt er op de parking van meubelzaak ‘De Olifant’ (Ringlaan). Die is bedoeld voor ouders die leerlingen uit het 3e tot 6e leerjaar. Van daaruit is het 4 minuten wandelen naar de achteringang van de school; dat kan trouwens in een veilige omgeving.

Traject geoefend

Directeur Vercruysse : “We hebben dit traject met de kinderen al geoefend.” Op die parking zullen ook de leraars parkeren zodat de parkeerdruk in de wijk afneemt. De maatregelen gaan in op woensdag 3 mei. Voor de schoolstraten en de zoen- en vroemzones gaat het om een proef dat met de school, ouders, kinderen en buurt zal geevalueerd worden. De fietsstraten komen er definitief vanaf 3 mei.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.