De werkzaamheden zijn vorige maandag gestart en zullen tot september duren. De hinder in de Groenhovestraat zal uiteraard veel korter zijn. Het nogal bochtige beektraject loopt vanaf ongeveer het kruispunt van de Donaustraat met de Groenhovestraat via landerijen tot aan de Keibergstraat.
...

De werkzaamheden zijn vorige maandag gestart en zullen tot september duren. De hinder in de Groenhovestraat zal uiteraard veel korter zijn. Het nogal bochtige beektraject loopt vanaf ongeveer het kruispunt van de Donaustraat met de Groenhovestraat via landerijen tot aan de Keibergstraat."In september van vorig jaar werden aan de Kersouwkensstraat in Groenhove het nieuwe grote bufferbekken en het speelbos Torwoud in gebruik genomen", aldus gedeputeerde Bart Naeyaert en schepen van Openbare Werken en Water Hans Blomme. "Samen met de verbreding van de Gaverbeek speelt dat bufferbekken een belangrijke rol in de waterbeheersing voor de wijk Torhout-Oost. Mooi meegenomen is dat we er in Torhout een prachtig water- en natuurgebied bijgekregen hebben dat door iedereen als geslaagd beschouwd wordt. Het bufferbekken aan de rand van het speelbos valt in de smaak van jong en oud, ook van veel niet-Torhoutenaren.""Tegelijkertijd brengt de uitgevoerde verbreding van de Gaverbeek mee dat het afstromende water van Torhout-Oost vlugger uit die wijk geleid kan worden." Nu is de tweede fase van het project gestart: de aanleg van de ringbeek of buffersloot tussen de Donaustraat en de Keibergstraat."Dankzij die nieuwe verbinding zal een groot deel van het oppervlaktewater dat van de hogergelegen landerijen stroomt, in de buffersloot terechtkomen", legt schepen Blomme uit. "Tot op vandaag verdwijnt dat oppervlaktewater in kleine beekjes richting de zogenoemde Schilderswijk. Het gevolg is geregeld een oververzadiging van de rioleringen in die wijk. Zo worden bepaalde huizen door het regenwater bedreigd. Daar wordt nu paal en perk aan gesteld."De nieuwe bufferbeek zal zich ten noorden van Torhout-Oost bevinden en start aan de Keibergstraat. Ze loopt naast de bebouwing en eindigt aan de Groenhovestraat.De beek bevat tussenschotten om bij perioden van hevige regenval zoveel mogelijk water op te houden. Na de buien kan het water dan naar het bufferbekken vloeien. De beek neemt tevens een deel oppervlaktewater mee van de spoorwegverbinding naast de Keibergstraat. De provincie betaalt de werkzaamheden. Ze worden met zorg door aannemer Haezebrouck uit Zedelgem uitgevoerd.