https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Groen vraagt aandacht voor mobiliteitsplan en voert actie

Groen Bredene had woensdag voor iedere fietser een warm applaus en een kleine attentie. (foto MM)
Redactie KW

Op de gemeenteraad van september 2020 vroeg Groen het gemeentebestuur naar de ambities om een nieuw mobiliteitsplan op te stellen, samen met de bevolking. “Het gemeentebestuur kondigde toen een actualisatie van het mobiliteitsplan aan maar moet één jaar later dringend aan zijn belofte herinnerd worden”, aldus Lucas Vandendriessche (Groen Bredene). Om deze herinnering kracht bij te zetten, onderneemt Groen deze week een aantal acties.

“Woensdag kreeg elke fietser die voor werk, school of vrije tijd vanuit Bredene de fiets nam een warm applaus en een kleine attentie. En zondag houden we een eigen fietsdag met een rondrit en een repair café in het kader van de Week van de Duurzame Mobiliteit.”

“Op de laatste gemeenteraad moest het college toegeven dat het zijn eigen belofte om een nieuw, duurzaam mobiliteitsplan op te maken helemaal niet nagekomen is. Met een extern bureau, met inbreng van eigen expertise en met maximale betrokkenheid van de bevolking zou hier nochtans werk van gemaakt worden.”

Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2015 en loopt tot eind 2021. “Het is een invulling en aanvulling op het regionaal mobiliteitsplan. Wettelijk gezien is het geen verplichting”, aldus gemeenteraadslid Koen Uittenhove (Groen Bredene). “Op de laatste gemeenteraad heeft de burgemeester geen timing vooropgesteld en verwezen naar de intergemeentelijke samenwerking en de opmaak van een regionaal vervoersplan tegen eind 2022. Dat is nogal mager.”

Het proces van het regionaal vervoersplan loopt nu al bijna ten einde. Het einde is voorzien begin 2022. Bredene heeft geen enkel argument om te wachten. Alle gegevens liggen op tafel in een belangrijke oriëntatienota van onze Vervoersregio Oostende. De gemeenteraad heeft in dat kader overigens ook in september 2020 al het plan Openbaar Vervoer voor de Vervoersregio goedgekeurd…

Vergis u niet, wij zijn voorstander van intergemeentelijke samenwerking. Maar dan zou Bredene consequent moeten zijn en voor zijn mobiliteitsbeleid intensief gaan samenwerken met Mobil O, het verzelfstandigd mobiliteitsagentschap van Oostende.”

Week van de Duurzame Mobiliteit

Groen wilde deze week alvast het goede voorbeeld geven door in te pikken op de ‘Week van de Duurzame Mobiliteit’. “In sommige steden mondt dit uit in een autoloze zondag. In Bredene willen wij aandacht vragen voor de zachte weggebruiker en de fietser in het bijzonder. De keuze voor de fiets is altijd een goede keuze. Hij neemt minder openbare ruimte in, is minder belastend voor het milieu, is verkeersveiliger en fietsen maakt mensen gezond.”

“De fiets(er) verdiende volgens ons daarom een applaus. Zeker zij die ervoor kiezen om de verplaatsing nar school, werk, winkel of hobby in Oostende met de fiets te doen. Veel mensen staan richting Oostende met de auto nog dikwijls in de file terwijl voor sommigen onder hen de (elektrische) fiets een goed alternatief zou zijn.”

“In september moeten veel ouders bijvoorbeeld nog de keuze maken: auto, bus of fiets. Nog veel te weinig wordt dan gekozen voor het beste vervoermiddel: die fiets. Dat heeft vele oorzaken: te weinig vertrouwen in verkeersveiligheid, te weinig fietservaring, het weer, de status en zeker ook de gebrekkige fietsinfrastructuur. Op vele van die zaken kunnen lokale overheden een verschil maken door een grondig mobiliteitsbeleid te voeren op basis van een goed uitgewerkt mobiliteitsplan.”

Reactie burgemeester

“In tegenstelling tot wat Groen laat uitschijnen, werkt het gemeentebestuur wel degelijk aan een mobiliteitsplan”, laat burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) weten.

“We doen dit evenwel samen met de omliggende gemeenten in de vorm van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan, dat er in 2022 zal liggen. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat we de zaken in de juiste volgorde aanpakken en pas gemeentelijk verfijnen als dat nog nodig en nuttig mocht blijken.”

”De tegenstelling die wordt geschetst, is bovendien een valse tegenstelling. Een gemeentelijk mobiliteitsplan is geen vereiste om het fietswegennet verder uit te breiden en te blijven verbeteren. Bredene investeert jaarlijks aanzienlijke bedragen in het comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruikers en zal dat sowieso altijd blijven doen. De gemeenteraad heeft dit engagement trouwens verankerd in ons eigen gemeentelijk meerjarenplan.”

”Dat we momenteel het regionaal mobiliteitsplan afwachten vooraleer we eventueel nog een eigen gemeentelijk mobiliteitsplan opstellen, staat dus volledig los van het belang dat we hechten aan zwakke weggebruikers en duurzame mobiliteit. Ik heb dat nochtans bijzonder duidelijk en transparant toegelicht tijdens de gemeenteraad van maandag 13 september.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.