"Sinds 1 oktober moet iedereen betalen voor een parkeerplaats in Bredene Duinen, ook in de winter. Tot en met 2019 was dit betalend parkeren voorbehouden voor de zomerperiode. Logisch, want dan is de parkeerdruk het hoogst. In de winterperiode staan grote delen van de parkings op Bredene Duinen leeg. Van parkeerdruk is dan helemaal geen sprake. Toch moeten mensen die winkelen, familie bezoeken, dagjestoeristen,... nu ook in de winter betalen", legt Koen Uittenhove uit.
...

"Sinds 1 oktober moet iedereen betalen voor een parkeerplaats in Bredene Duinen, ook in de winter. Tot en met 2019 was dit betalend parkeren voorbehouden voor de zomerperiode. Logisch, want dan is de parkeerdruk het hoogst. In de winterperiode staan grote delen van de parkings op Bredene Duinen leeg. Van parkeerdruk is dan helemaal geen sprake. Toch moeten mensen die winkelen, familie bezoeken, dagjestoeristen,... nu ook in de winter betalen", legt Koen Uittenhove uit.Lokale handelaars werden volgens Koen Uittenhove niet betrokken bij de besluitvorming. "De Lokale Raad voor Economie en Toerisme heeft hierin geen stem gehad. Ze voelen zich eerder slachtoffer, want de middenstand heeft het zo al niet makkelijk. Het gemeentebestuur wil de Bredense middenstand ondersteunen en leegstand tegengaan. Met deze maatregel werk je leegstand eerder in de hand. Op parkings langs baanwinkels moet immers niet betaald worden.""Iedereen kan er begrip voor opbrengen dat je in de zomermaanden parkeergeld moet betalen. Het heeft een ontradend effect en stimuleert alternatieve mobiliteitsoplossingen. Wij vinden dat retributies moeten bijdragen aan een betere organisatie van de lokale samenleving. In de wintermaanden heeft parkeergeld innen geen effect. Tenzij het spijzen van de gemeentekas. In functie van mobiliteit heeft het geen zin. Het kan zelfs leiden tot parkeren op plaatsen waar we het liever niet hebben, maar waar niet moet betaald worden."Bredene budgetteert volgens Groen de jaarlijkse extra inkomsten uit parkeergelden op 200.000 euro. In totaal gaat het om 450.000 euro. "Als je dat uitzet tegenover het jaarlijks investeringsbudget voetpaden en fietspaden (158.000 euro, red.) hou je dus zelfs nog flink over. Zonder 1 euro belastinginkomsten bijkomend aan te wenden voor de Bredense fietser-voetganger..."Eerder gaf financiënschepen Eddy Gryson (SP.A) al aan dat de maatregel wel degelijk bedoeld is om de parkeerdruk te verminderen op parking Shopping Duinen. "Anders wordt de parking ingenomen door de bewoners en is er nauwelijks nog plaats voor klanten van de winkels en horeca in de buurt", aldus de schepen. Lien Casteur van de gelijknamige optiek langs de Kapelstraat vindt de maatregel dan weer dubbel. "Als het de bedoeling is om de parkeerplaatsen te vrijwaren voor klanten, dan vind ik dat oké. Maar nu dreigen onze klanten tijdens de winterperiode natuurlijk Bredene Duinen te mijden. Vooral de supermarkten zullen hieronder lijden, vermoed ik. Er zijn immers voldoende alternatieven in de buurt waar je gratis kan parkeren. Anderzijds, je kunt op de parking Shopping een half uur gratis parkeren. Dat is goed. Maar beter zou zijn dat er van 1 oktober tot 1 april met een parkeerschijf wordt gewerkt. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen toelaten dat mensen er een uur parkeren. Of maak er meteen twee uur van, dan kunnen ze niet alleen naar het warenhuis, maar ook nog eens langs een boetiek passeren en een kop koffie drinken in een tearoom.""Veel Bredenaars komen vandaag al met de fiets naar de Kapelstraat. Maar minder mobiele mensen zullen toch op de auto aangewezen blijven. We mogen hen niet vergeten in dit verhaal. Of de nieuwe maatregel veel invloed zal hebben? Dat zal de tijd uitwijzen. Maar misschien dit: als de handelaars hierdoor minder omzet draaien, dan is dat toch ook slecht voor de gemeentekas, niet?", besluit Lien Casteur. (Marc Mahieu)