Johan Blieck, schepen van Openbare Werken, volgt het dossier al jaren op de voet. "Eigenlijk dateert dit dossier al van 2001-2002 en er werd destijds afgesproken dat De Panne de 'trekker' van de drie betrokken gemeenten zou zijn. Oorspronkelijk zijn er enkele planningsvergaderingen geweest, maar toen bleek dat de overheid geen budget zou vrijmaken, viel alles stil", overloopt Johan Blieck het dossier. "Tot december 2012 is er eigenlijk niets gebeurd, maar toen werd studiebureau Jonckheere uit Brugge aangesteld voor de onteigeningen. Voor het rioleringsdossier werd studiebureau Plantec uit Oostende aangeduid. Een tijd later liet Jonckheere weten dat de Vlaamse begroting geen geld kon voorzien voor de onteigening, en opnieuw viel het dossier stil."
...

Johan Blieck, schepen van Openbare Werken, volgt het dossier al jaren op de voet. "Eigenlijk dateert dit dossier al van 2001-2002 en er werd destijds afgesproken dat De Panne de 'trekker' van de drie betrokken gemeenten zou zijn. Oorspronkelijk zijn er enkele planningsvergaderingen geweest, maar toen bleek dat de overheid geen budget zou vrijmaken, viel alles stil", overloopt Johan Blieck het dossier. "Tot december 2012 is er eigenlijk niets gebeurd, maar toen werd studiebureau Jonckheere uit Brugge aangesteld voor de onteigeningen. Voor het rioleringsdossier werd studiebureau Plantec uit Oostende aangeduid. Een tijd later liet Jonckheere weten dat de Vlaamse begroting geen geld kon voorzien voor de onteigening, en opnieuw viel het dossier stil." "Eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat hier de sociale media toch wel een stimulerend effect hebben gehad in dit dossier. Iemand postte toen een reactie op Facebook over de slechte toestand van het traject en kreeg daarop massaal veel reacties. In mei 2014, net voor de verkiezingen, beloofde minister Crevits dat ze wel geld zou voorzien in de begroting. Het bedrag werd uiteindelijk bepaald op 3 miljoen euro voor de Duinhoekstraat en 94.000 euro voor het fietspad. In de volgende legislatuur werden deze bedragen bevestigd en behouden door minister Weyts."Johan Blieck: "Dan is Jonckheere begonnen om alle betrokken eigenaars te contacteren voor een minnelijke onteigening. Deze onteigeningen zijn vandaag afgerond. Het gaat hoofdzakelijk om gronden van boeren, en in Veurne zijn er enkele voorlanden van huizen en industriebedrijven. Alles is onteigend, met uitzondering van drie dossiers. Daarvoor werden procedures ingeleid voor gerechtelijke onteigeningen. Eind 2017 werden in het kader van die gerechtelijke onteigeningen de laatste voorstellen opgestuurd voor een minnelijke onteigening. Met het onteigeningsbesluit dat minister Weyts eind november stuurde, kunnen de resterende stukken/stroken grond gerechtelijk onteigend worden. We hoeven hierop echter niet te wachten, en zodra de drie gemeenten, die allemaal vragende partij zijn, hun akkoord hebben gegeven over de uitvoeringsplannen, kan de fase van de gunning volgen en hopen we dat de werken eind 2018 kunnen starten." De eerste fase van de werken zal starten in Veurne. Het dossier wordt gesubsidieerd door de betalende partner, bouwheer AWV (Agentschap Wegen en Verkeer, red.). Enkel de voetpaden zijn voor rekening van De Panne.Bouwheer is het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer), maar er is ook een rioleringsdossier aan gekoppeld van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)/Aquafin. In principe is dit een vrij licht dossier voor De Panne, maar eerder zwaar voor Veurne. Het traject loopt vanaf het 'Vormingsinstituut' tot aan de Oosthoek, ter hoogte van café Lusthof. Voor Koksijde en De Panne gaat het over de aanleg van twee aparte fietspaden. Voor De Panne is er ook een ontwerpplan om aan Stoeterij Merlinshof in de Veurnestraat een extra bypass te steken. Daar loopt bij hevige regenval alles onder water. Het probleem is dat de hoofdriool met een diameter van 2,2 m al het water vanuit De Panne moet opvangen en doorstuwen richting zuiveringsstation Wulpen. "Zolang we geen gescheiden rioleringsstelsel hebben, blijven we daar met dat probleem kampen. Door de gigantische druk bij hevige regenval ontstaat er een 'overstort' en lopen de buizen over. Dit dringende plan wordt daarom meegenomen in deze werken", aldus nog schepen Blieck. Verder loopt het traject vanaf het 'Vormingsinstituut' en het industrieterrein tot aan restaurant De Kloeffe in de Pannestraat, met achterliggend langs de Oosthoekstraat nog een stukje Noordhoekstraat, waar ook de huizen mee worden opgenomen in het rioleringsdossier. In hun totaliteit zullen de werken 1,5 à 2 jaar tijd vergen en ze worden opgesplitst in 11 fasen. "Voor De Panne gaat het dus om nieuwe voetpaden en een nieuw fietspad aangelegd in de omgeving van café Lusthof en zijn er de rioleringswerken. Iedereen kijkt uit naar fase 1, waarbij er ter hoogte van Vandermeeren aan de Pannestraat ook een rond punt zal komen", besluit Johan Blieck. (MVO)