Groen en N-VA/Open VLD willen verkeersdruk matigen in Sint-Eloois-Vijve

Er komt heel wat kritiek op de plannen aan de Kauwhoek.
Er komt heel wat kritiek op de plannen aan de Kauwhoek.
Redactie KW

Zowel Inge Vandevelde van Groen als Sophie Demeulenaere van het kartel N-VA/Open VLD hadden tijdens de raadszitting van dinsdagavond bedenkingen over de procedure die de provincie opstart voor regularisatie van de site nabij Europoint aan de Gentseweg. De behandeling ervan is in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (prup) Kauwenhoek vastgesteld en geeft aan het gebied een definitieve bestemming.

Voor beide raadsleden was het vooral van belang dat de toekomstige verkeersontwikkeling aan en rond de Gentseweg of gewestweg N43 geen negatieve invloed krijgt van het drukke verkeer dat het landelijk gebied aantast dat de Moorstraat, Tapuitstraat, Kronkelstraat en Renthuisstraat omvat.

“Het gaat enkel om de zone die negen jaar geleden werd vastgelegd”

“Voor ons is het vooral van belang dat de verkeersontwikkeling van de gewestweg wanneer die straks op Waregems grondgebied helemaal wordt vernieuwd en heringericht niet nadelig is voor onze woongemeenschap”, zegt Inge Vandevelde. “Het gaat hier over landelijk gebied dat door enkele straten ontsloten wordt richting Gentseweg. Maar de ontwikkeling van de site waar Europoint is gevestigd en die essentieel onderdeel is van het prup dat nu voorligt, zorgt er voor dat er echt veel heen-en-weerverkeer is. Dat geldt ook voor de andere zogenaamde baanwinkels op deze site. Dan is er ook nog het kruispunt aan Den Osse, nu een voedingszaak. Nu is het een gerestaureerd pand dat misschien moet verdwijnen omdat de weidegrond erachter aansluit op de site Europoint. Daar komt mogelijk een nieuwe weg? Dat alles is reden genoeg om bedenkingen te hebben bij dit plan dat wij out of the blue op ons bord krijgen.”

Negen jaar geleden

Schepen Kristof Chanterie (CD&V) legde uit dat het over een regularisatie van de site-Europoint gaat die al had moeten gebeuren. Door ondere andere een procedure voor de Raad van State liep die vertraging op waardoor het nu absoluut moet gebeuren. “Het is de provincie die ons half mei liet weten dat het prup Kauwenhoek wordt opgestart. Het gaat enkel en alleen over de zone die al negen jaar geleden werd omschreven en vastgelegd. Er komt dus niets bij, er is niets aan toegevoegd.”

Over Den Osse kon schepen Chanterie dit vertellen: “Het is geen beschermd pand en het prup zal daar niets aan wijzigen. Het achterliggend gebied maakt geen deel uit van dit plangebied, enkel en alleen de site-Europoint. De stad moet over het prup advies verlenen, ten laatste op 16 juli. Intussen krijgt iedereen de kans om bezwaren in te dienen. Het schepencollege wacht af wat dat zal opleveren om zijn advies door te sturen naar Brugge. En de N43? Dat is een project in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer.” (JD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.