Groen Bredene legt klacht neer bij Binnenlandse Zaken: “Het gemeentebestuur neemt een loopje met het algemeen belang in bouwdossier Spuikomlaan”

Een delegatie van Groen Bredene met uiterst links gemeenteraadslid Koen Uyttenhove, centraal achteraan voorzitter Lucas Vandendriessche en vooraan Karine Dierickx, lid van de Verkeerscommissie. (MM)
Redactie KW

Groen Bredene stapt met een ‘gestoffeerd dossier’ naar de toezichthoudende overheid. Aanleiding is een bouwdossier waarin volgens voorzitter Lucas Vandendriessche de verkeersveiligheid en de lokale democratie geslachtofferd worden.

“Het gaat concreet om een bouwdossier in de Spuikomlaan, dat de gemeente heeft vergund op grond waar ze vroeger eigenaar van was (de oude bouwwerf, mm). De buurt had 21 bezwaren ingediend maar die werden door het gemeentebestuur allemaal afgewezen.”

“Een buurman kreeg in beroep bij de Bestendige Deputatie op vele punten nochtans gelijk. Na overleg tussen de buur en de bouwpromotor komt het gebouw (goed voor 26 appartementen) er nu toch, met enkele kleine aanpassingen weliswaar. Maar er blijft discussie over het punt van de verkeersveiligheid.”

“Zone 30 in de Spuikomlaan. Of toch niet?”

“Het gebouw komt in de haakse bocht langs de drukke Spuikomlaan. De uitrit van de ondergrondse parkeergarages zal net na die bocht liggen. Een gevaarlijke situatie omdat verkeer vanuit de richting Polderstraat de uitgang ervan niet zal kunnen zien. De Bestendige Deputatie is over dit probleem heengestapt omdat de gemeente besliste ter plekke een zone 30 in te voeren.”

“Maar de gemeente verbreekt deze belofte nu meteen. De zone 30 komt er blijkbaar pas later, bij beëindiging van het Masterplan Sas. De aanpassing kan dus nog jaren op zich laten wachten!”

“Het gemeentebestuur heeft in dit dossier ook een loopje genomen met de lokale democratie”, meent gemeenteraadslid Koen Uyttenhove. “Wij hebben een gedocumenteerd dossier waarmee we aantonen dat de gemeente en de Verkeerscommissie hun werk niet gedaan hebben. Als klap op de vuurpijl werd onze vertegenwoordiger Karine Dierickx zelfs niet uitgenodigd voor de bewuste commissie. Het zijn al deze ongerijmdheden die ons een klacht deden neerleggen bij de Binnenlandse Zaken.”

“De gemeente zat hier bovendien in een dubbelrol: die van verkoper van de bouwgrond en van vergunnende overheid. Dat zou de gemeente toch tot enige terughoudendheid moeten aanzetten. We rekenen erop dat Binnenlandse Zaken de gemeente verplicht zijn huiswerk opnieuw te maken”, besluiten Vandendriessche en Uyttenhove.

“Onsamenhangende kritiek op correct dossier”

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) gaf Groen deze week op een punt gelijk: “Door een administratieve fout is mevrouw Dierickx inderdaad niet uitgenodigd voor de Verkeerscommissie. Maar verder is de kritiek van Groen onsamenhangend.”

Schepen van ruimtelijke ordening Kristof Vermeire (CD&V) deelt die mening. “Er is tussen klager(s) en bouwheer een vergelijk gevonden over de bouw zelf. Als gemeente hebben we tegelijk een zone 30 gesuggereerd om een potentieel gevaarlijke verkeerssituatie in de Spuikomlaan te vermijden. Dat het nog jaren zal duren voor die er komt, klopt niet. Begin 2022 starten werken in de Spuikomlaan en omliggende. Meteen na afronding van die (riolerings)werken zullen we de zone 30 inrichten.”

“We willen in de toekomst van de Spuikomlaan trouwens een fietsstraat maken. Hiervoor is het wachten op het gewijzigde vervoersplan van De Lijn, waardoor er straks geen bussen meer zullen rijden in de Spuikomlaan. De invoering van een zone 30 is dus zeker geen ad hoc beslissing om dit bouwproject er door te sluizen, zoals misschien wordt gesuggereerd.”

“Ons voorstel werd overigens positief onthaald door de Verkeerscommissie en wordt allicht voorgelegd aan de gemeenteraad van december. Eerlijk, ik begrijp niet goed waartegen Groen klacht zal indienen…En tegen wie? Want de Deputatie keurde het bouwproject goed en de Verkeerscommissie staat achter de zone 30…”

(MM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.