Schepen Axel Weydts, Bert Herrewyn (Kor...

Schepen Axel Weydts, Bert Herrewyn (Kortrijk) Francis Watteeuw (schepen Kuurne) en Eveline Vandecaetsbeek (Wegen en Verkeer) waren opgetogen over het resultaat van deze aangebrachte graffiti.(LO)