Gouverneur lanceert ‘Veilig op (de) weg in de Westhoek

Tess Geerardyn uit Leisele kon samen met haar klasgenootjes de virtual reality bril uitproberen. Het gebeurde onder het goedkeurend oog van de provinciegouverneur, Ann-Sophie Decroos van Boerenbond en Siska Vanpeteghem.© Anne Bovyn
Tess Geerardyn uit Leisele kon samen met haar klasgenootjes de virtual reality bril uitproberen. Het gebeurde onder het goedkeurend oog van de provinciegouverneur, Ann-Sophie Decroos van Boerenbond en Siska Vanpeteghem.© Anne Bovyn
Anne Bovyn
Anne Bovyn Medewerker KW

Op dinsdag 9 maart hebben Ann-Sophie Decroos van Boerenbond, de provinciegouverneur en de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit Leisele het project ‘Veilig op (de) weg in de Westhoek’ gelanceerd. De kinderen konden het project uittesten op het bedrijf van Siska Morlion-Vanpeteghem.

“De Westhoek is een echte plattelandsregio met in het voorjaar, najaar en het oogstseizoen veel zwaar landbouwverkeer op onze wegen”, sprak regioconsulente Ann-Sophie Decroos tijdens het lanceringsmoment.

“Zij delen de weg met zwakke weggebruikers als schoolkinderen, fietsers, voetgangers en toeristen. Het is op die twee doelgroepen dat dit project zich richt: de bestuurders van landbouwvoertuigen enerzijds, de zwakke weggebruikers anderzijds. Met dit project willen we beide partijen bewust maken van elkaars aanwezigheid in het verkeer en inzetten op de noodzaak van wederzijdse voorzichtigheid.”

Zo weinig mogelijk verkeersslachtoffers

“Sensibiliseren met als doel zo weinig mogelijk verkeersslachtoffers is een van mijn kerntaken”, voegde provinciegouverneur Carl Decaluwé toe. “Het is in die optiek dat ik vandaag naar Beveren gekomen ben.”

“West-Vlaanderen telt gemiddeld 50 ongevallen met landbouwvoertuigen per jaar waarvan 1/3 met zwakke weggebruikers. Ik hoop dat de statistieken door toedoen van dit initiatief dalen. Want elk slachtoffer is er een te veel.”

Vier pakketten

Initiatiefnemers Boerenbond en Landelijke Gilden kochten met financiële steun van Leader Westhoek en de Provinciale Landbouwkamer vier pakketten gespecialiseerd didactisch materiaal dat scholen uit de regio gratis kunnen ontlenen.

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen onder andere via een virtual reality bril plaatsnemen op de stoel van een tractorbestuurder en leren omgaan met conflictsituaties tussen zwaar verkeer en zwakke weggebruikers.

Projectkost van 75.000 euro

Voor studenten van land- en tuinbouwscholen, loonwerkers en andere bestuurders van landbouwvoertuigen wil men post-corona infoavonden organiseren. Dit project loopt nog tot einde juni 2023 en de algehele projectkost bedraagt 75.000 euro.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.