"Sinds 2018 vonden hier al vijf zware verkeersongevallen plaats, steeds met gewonden. Onze beide steden, Oudenburg en Gistel, hebben ten zeerste aangedrongen voor een snelle oplossing", zegt burgemeester Anthony Dumarey.
...

"Sinds 2018 vonden hier al vijf zware verkeersongevallen plaats, steeds met gewonden. Onze beide steden, Oudenburg en Gistel, hebben ten zeerste aangedrongen voor een snelle oplossing", zegt burgemeester Anthony Dumarey.Anders dan het doet vermoeden, bevindt de Gistelbrug, officieel de Hagebrug, zich op Oudenburgs grondgebied. Gezien dit een gewestweg is, ligt het beheer ervan bij het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en is de rol van de stad beperkt tot het geven van advies en vragen voor aanpassingen. "Op dit kruispunt vonden de afgelopen twee jaar al enkele zware verkeersongevallen met zwaargewonden", verklaart burgemeester Anthony Dumarey. "Daarom luidde de vraag van de stad Oudenburg en de stad Gistel steeds luider om het kruispunt aan te pakken. Op de provinciale commissie verkeersveiligheid van 10 november werd dit besproken met AWV. De uitdaging wordt om fietsers op een veiligere manier te doen oversteken. Daarom werd beslist om te voorzien in een brede fietssuggestiestrook, die zal overgaan in de al bestaande fietspaden. Door de verkeerslichten beter af te stemmen, zou de brug steeds vrij moeten zijn, zonder wachtende auto's en ook de fietsers krijgen eigen verkeerslichten. Op deze manier hopen we dat ongevallen vrijwel onmogelijk worden." (LIN)