Zo vroeg raadslid Eric Jaeghers (Vlaams Belang) waarom Gistel het SAVE-charter nog niet heeft ondertekend. Dat initiatief van de Ouders van Verongelukte Kinderen wenst gemeenten via het project SAVE Steden & Gemeenten te betrekken bij de strijd voor meer verkeersveiligheid. "Meer dan 100 gemeenten hebben intussen het charter ondertekend. Het OVK wenst lokale besturen aan te sporen om een beter mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen...

Zo vroeg raadslid Eric Jaeghers (Vlaams Belang) waarom Gistel het SAVE-charter nog niet heeft ondertekend. Dat initiatief van de Ouders van Verongelukte Kinderen wenst gemeenten via het project SAVE Steden & Gemeenten te betrekken bij de strijd voor meer verkeersveiligheid. "Meer dan 100 gemeenten hebben intussen het charter ondertekend. Het OVK wenst lokale besturen aan te sporen om een beter mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar jongeren aan het verkeer deelnemen, zodat er geen jonge slachtoffers meer vallen", aldus Jaeghers. Ook Groen kaartte de problematiek al enkele malen in de gemeenteraad aan. Zo werd midden december een actie ondernomen omtrent de zorgwekkende toestand van de fietsers in de Stationsstraat, die verplicht worden om op het voetpad te rijden. "Het stadsbestuur schafte begin april tellers aan om de verkeersstromen te meten. Tot op heden werd op geen enkele manier gecommuniceerd over de gegevens en de daaraan gekoppelde oplossingen", aldus Kimberley Maenhoudt. Groen pleit ervoor om van de Hoog- en Stationsstraat een fietsstraat te maken. Op 7 en 8 januari voerde Open VLD Gistel een fietsactie aan de basisscholen. Zo benadrukte het dat ze deze legislatuur massaal inzetten op veilige schoolomgevingen. "Met de mobiliteitsraad zullen we een herziening van het verouderde mobiliteitsplan aanpakken. We geven ook slagkracht door budgetten vrij te maken voor het herinrichten van schoolomgevingen, het aankopen van verkeerstechnieken en het verbeteren van de infrastructuur", aldus burgemeester Gauthier Defreyne.Binnenkort start het stadsbestuur met de provincie onderhandelingen voor een betere verlichting van de Groene 62. "Met het plaatsen van ledverlichting langs de spoorwegbedding werken we niet alleen aan een beter klimaat, maar geven we ook meer comfort aan de gebruikers", vult schepen Dries Depoorter aan. "Voor een betere verkeersinfrastructuur rond de sportcentra en de Vaartstraat zullen we binnenkort een studiebureau aanduiden. Daarin zal een fietsverbinding voorzien worden tussen de Vaartstraat via het jeugddorp naar het Ghistelehof", besluit de burgemeester. Over het feit dat het moeilijk onderhandelen zal worden met het Agentschap Wegen en Verkeer voor de centrumstraten is iedereen het wel eens. (MVS)