Het kruispunt van de Baron Ruzettelaan met de Brugse Ring is al een tijdje opgenomen op de Vlaamse lijst met zwarte punten. Eindelijk wordt het kruispunt aangepakt. Dat blijkt op het antwoord dat burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaf op een schriftelijke vraa...

Het kruispunt van de Baron Ruzettelaan met de Brugse Ring is al een tijdje opgenomen op de Vlaamse lijst met zwarte punten. Eindelijk wordt het kruispunt aangepakt. Dat blijkt op het antwoord dat burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaf op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid en federaal volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (SP.A)."De Vlaamse overheid heeft in samenspraak met het Brugs stadsbestuur en haar lokale politie een verkeersveiligheidsstudie opgemaakt die vertaald werd in een aangepast verkeerslichtenplan. Dit plan wordt nu afgewerkt en zal voorzien in een meer conflictvrije verkeerslichtenregeling voor fietsers. Een volledig conflictvrije regeling werd niet weerhouden gelet op een te grote impact op de doorstroming. De uitvoering van deze maatregel wordt nog in de eerste helft van 2019 verwacht. Gewestwegbeheerder AWV zal hierover nog ten gepaste tijde communiceren met de specifieke details", aldus Dirk De fauw.Eerder al liet het Brugs stadsbestuur om veiligheidsredenen het plan varen om aan de Katelijnepoort een extra randparking aan te leggen. Brugge heeft ook een studie besteld om een veilige fietsring aan te leggen rond de historische binnenstad. Ten dele langs de vesten, ten dele langs de ring, met mogelijks fietsersbrug tussen Gent- en Kruispoort.