Gevaarlijke rotonde aan de oude Brugse brandweerkazerne wordt veiliger

Stefan Vankerkhoven

De gevaarlijke rotonde aan de oude brandweerkazerne in Brugge wordt veiliger voor fieters en voetgangers. Daarbij wordt de Komvest omgetoverd in een fietsstraat en krijgen de vrachtwagens van de Gistfabriek een aparte uitrit, die rechtstreeks aansluit op de kleine Brugse ring. De stad Brugge bereikte hierover deze week een akkoord met de provinciale commissie verkeersveiligheid, de uitvoering van de plannen is pas voorzien in 2023 of 2024.

De provinciale commissie verkeersveiligheid gaf zijn goedkeuring voor de herinrichting van de verkeersknoop Komvest. “Met het plan zal de oversteek voor fietsers en voetgangers verbeteren”, stelt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. “We vormen de woonstraat Komvest om in een fietsstraat.”

“De herinrichting van de verkeersknoop ‘Komvest’ zal rekening houden met de wens van het bedrijf IFF, voorheen gekend als de Gistfabriek, om op termijn een nieuwe verkeersveilige uitgang te realiseren die rechtstreeks aansluit op de kleine ring R30. Dit zal de verkeersdrukte door de bedrijfsactiviteiten van IFF in de Komvest halveren en de veiligheid ter hoogte van de inrit sterk verhogen.”

Joggers

Het plan voor de herinrichting van de verkeersknoop Komvest (kruispunt van de kleine ring met de woonstraten Komvest en Walweinstraat) werd uitgewerkt door de Stad Brugge. “De aanleiding waren meldingen van joggers en wandelaars dat dit een zwakke schakel was in de Vestenroute. Je moet hier immers twee keer twee rijstroken kruisen. Zeker aan de zijde van de binnenstad is dit geen evidentie, want wagens maken hier ook een weefbeweging van twee naar een rijvakken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De Komvest wordt een fietsstraat. (Foto IVD Capelle/Cultuurcentrum brugge)
De Komvest wordt een fietsstraat. (Foto IVD Capelle/Cultuurcentrum brugge)

Het stadsbestuur vroeg daarom aan gewestwegbeheerder AWV of het een optie was om het kruispunt in te richten. “In overleg dokterden we een concept uit waarbij de kleine ring, komend van de Bloedput, al vroeger op één rijvak wordt gebracht. Zo maak je de oversteek minder zenuwachtig en verkort je de oversteekbeweging”, zegt Humberto Van Nunen van AWV. “Bovendien bereikten we een consensus om in plaats van een dubbelrichtingsfietsoversteek te werken met enkelrichtingsfietsoversteken.”

Stadsfietsroute

Volgens burgemeester Dirk De fauw zal die ingreep ook de stadsfietsroute FR30 versterken die van het Baron Ruzettepark doorloopt in de woonstraat Komvest: “Die straat zullen we als fietsstraat zullen inrichten. Om zeker te zijn van geen nadelige impact op het gemotoriseerd verkeer organiseerden we samen met de lokale politie een proefproject. Via een proefopstelling in mei dit jaar simuleerden we met paaltjes en een tekstkar het voorstel. Daaruit bleek dat de doorstroming voor auto’s zelfs beter was.”

Kortom, met het project worden meerdere vliegen in een klap geslagen. Zo zullen ook de bushaltes toegankelijker gemaakt worden. Ook het bedrijf IFF zal op termijn een nieuwe en verkeersveilige uitrit krijgen op de kleine ring. “In het kader van de hervergunning van ons bedrijf onderzochten we vorig jaar hoe we het goed nabuurschap kunnen versterken. Met het dodelijke ongeval in Aalst in gedachte onderzochten we zo of we de woonstraat Komvest konden ontzien van vrachtverkeer”, zegt plant manager Geert Florizoone van IFF.

In- en uitrit

“Praktisch is het niet mogelijk om de inrit en onze receptie te verplaatsen, voor onze uitrit bleek dit geen probleem. Door het realiseren van een nieuwe uitrit op de kleine ring R30 zullen vrachtwagens enkel nog bij het binnenrijden door de Komvest moeten en niet langer bij het uitrijden. Hierdoor zal het aantal vrachtwagenbewegingen in de Komvest worden gehalveerd. De exacte locatie bevindt zich tussen het kruispunt en de brandweerkazerne.”

Het is de bedoeling om de herinrichting in 2023 of 2024 te realiseren. De komende maanden wordt eerst nog het concept verfijnd in een detailontwerp.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.