Gevaarlijke kruispunten in Beernem worden verkeersveiliger

Brecht Warnez en burgemeester Jos Sypré zijn blij dat er eindelijk werk gemaakt kan worden van veiligere kruispunten. © gf
Redactie KW

Er zit eindelijk schot in de zaak voor het verkeersveiliger maken van het kruispunt Wingenesteenweg en de H’d Ydewallestraat en van de Stationsstraat en de Sint-Andreaslaan. Het gemeentebestuur van Beernem pleit er al langer voor om deze kruispunten aan te pakken. “Vlaanderen start nu de aanpak van dossiers op, in overleg met het lokaal bestuur”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Peeters (Open VLD).

Het gemeentebestuur van Beernem wil de vernieuwde stationsomgeving veiliger maken en was vragende partij voor een aanpak van beide kruispunten. “We willen onder meer het kruispunt Wingenesteenweg-H.’d Ydewallestraat voorzien van een lichtenregeling en ter hoogte van de spoorwegbrug de wegindeling veiliger maken”, stelt Beernems burgemeester Jos Sypré.

Meerdere ingrepen

In de goedgekeurde plannen wordt een bypass van de Stationsstraat naar de Hubert d’Ydewallestraat voorzien. Alle andere afslagbewegingen gebeuren binnen de lichtenregeling. Verder worden de oversteeklengtes voor fietsers op de kruispunten ingekort en voorziet men een opstelruimte voor afslaand verkeer.

In de Hubert d’Ydewallestraat en de Wingenesteenweg en de Stationsstraat worden de rijrichtingen van elkaar gescheiden door middengeleiders. Er worden telkens links-afslagstroken voorzien om de doorstroming op het kruispunt te bevorderen. Er zijn ten slotte enkelrichtingsfietspaden voorzien die aansluiten op het bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de Wingene Steenweg.

De ingrijpende werken worden uitgevoerd bij de herindeling van de weg op de brug over de spoorweg. Hiervoor wordt wellicht deze maand nog een studiebureau aangesteld. Aansluitend krijgt een aannemer wellicht eind dit jaar de opdracht tot realisatie.

Conflictvrij

Voor het kruispunt Stationsstraat-Sint-Andreaslaan, waar begin maart nog een fietser zwaargewond geraakte bij een dodehoekongeval, pleit de gemeente voor het invoeren van een conflictvrij kruispunt. Op dit type kruispunten krijgen zwakke weggebruikers nooit groen als er voertuigen kunnen afslaan.

“Het Agentschap Wegen en Verkeer ontwerpt nu de verkeerslichtenregeling. Na overleg met het gemeentebestuur, de lokale politie en De Lijn zal ook dit punt aangepast worden tot een conflictvrij kruispunt voor fietsers en voetgangers”, weet Warnez.

“Beide Vlaamse investeringen komen de bevolking uit onze regio ten goede en dragen bij tot een veiligere leefomgeving, in het bijzonder voor onze kwetbare weggebruikers”, sluiten Vlaams parlementslid Brecht Warnez en burgemeester Jos Sypré af.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.