Tot op heden staat de gemeente zelf in voor de nodige tellingen alvorens ze een verkeerssituatie wenst aan te passen. "Momenteel gebeuren dergelijke verkeerstellingen in Beernem met eigen meetmateriaal of door de politie. Dat levert veelal slechts momentopnames op. Daarnaast vergt het opzetten van die tellingen heel wat voorbereiding en is h...

Tot op heden staat de gemeente zelf in voor de nodige tellingen alvorens ze een verkeerssituatie wenst aan te passen. "Momenteel gebeuren dergelijke verkeerstellingen in Beernem met eigen meetmateriaal of door de politie. Dat levert veelal slechts momentopnames op. Daarnaast vergt het opzetten van die tellingen heel wat voorbereiding en is het niet altijd mogelijk om op korte termijn tellingen uit te voeren', vertelt N-VA fractieleider Gijs Degrande. Een heus karwei dat volgens Degrande efficiënter kan. Zijn partij stelde voor om een aantal slimme telcamera's aan te kopen. Indien bleek dat de apparatuur goed functioneerde zou Beernem kunnen meestappen in een ruimere versie van dit project.Burgemeester Jos Sypré (CD&V) stond niet weigerachtig tegenover het idee, maar vond het betoog van Degrande niet voldoende onderbouwd: "Die camera's zijn duur en er zijn nog maar iets meer dan drie honderd stuks in gebruik over heel Vlaanderen. Als je weet hoeveel grote steden er in Vlaanderen zijn...", weerlegde Sypré. Voor de camera's zijn ook een vaste wifi-aansluiting en stopcontact nodig, wat de zaak volgens Sypré moeilijker maakt: "Als blijkt dat die camera's zeer gebruiksvriendelijk zijn, wil ik dat gerust verder bekijken, maar we moeten niet tellen om te tellen, dat zou niet nuttig zijn."Er zijn volgens Degrande al genoeg voorbeelden van steden en gemeentes die wél instapten, wat aantoont dat Telraam goed kan werken. Met het systeem zou de gemeente de vragen over onveilige situaties sneller kunnen aanpakken: "Ik krijg heel veel vragen en suggesties over verkeerssituaties waar onze inwoners zich niet veilig voelen. Met dit systeem konden we snellere oplossingen aanbieden", voegt Degrande toe.(AVH)