Tot op heden staat de gemeente zelf in voor de nodige tellingen alvorens ze een verkeerssituatie wenst aan te passen. "Momenteel gebeuren dergelijke verkeerstellingen in Beernem met eigen meetmateriaal of door de politie. Dat levert veelal slechts momentopnames op. Daarnaast vergt het opzetten van die tellingen heel wat voorbereiding en is h...